MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rostoucí rodinné firmy potřebují family governance

19.2.2018 —


Jak již opakovaně zdůrazňujeme, s růstem počtu členů rodiny zapojených do rodinné firmy je nutné nastavit jistá pravidla. Každý člen rodiny by měl mít jasno v tom, jaká je ve firmě jeho pozice a jaká jsou základní pravidla společného fungování. Jak uvádí Barbara Spector ve svém článku, family governance (rodinná správa) je klíčem k úspěchu multigeneračních rodinných firem.

S přibývajícími generacemi je nutné mít sepsaná pravidla fungování rodinné firmy a program pravidelných setkání rodinných členů, tzv. rodinnou radu. Autorka článku se zeptala i na názor zástupců rodinných firem. Charlotte Lamp, členka třetí generace firmy Port Blakely Companies, potvrzuje, že ve chvíli, kdy je nutná debata o rozdělení rodinných rolí v podnikání, je nutné mít určitou formu tzv. family governance (základem často bývá již několikrát na našich stránkách představovaná rodinná ústava).

Potřeba ustanovení family governance jde také ruku v ruce s větší profesionalizací firmy. Prvním a nejdůležitějším krokem je si určit, kdo bude ve firmě reálně pracovat a kdo tedy musí zasedat v rodinné radě.

Family governance musí vždy zůstat flexibilní. S každým problémem, kterým si rodinná firma projde, se paradoxně vyvíjí k lepšímu. Stejně tak jsou pravidla rodinné správy postupně upravovány a často vylepšovány s každou generací, s rostoucími zkušenostmi.

Barbara Spector v článku zmiňuje, že je v rodinných firmách možné pozorovat, která generace se zabývá jakými otázkami nastavení pravidel family governance. První generace by se měla postarat o samotné zřízení a zavedení. Druhá a třetí generace se často snaží oddělovat firmu a s ní spojené problémy od rodiny. Naopak čtvrtá generace se pokouší o opětovné propojení. Vede jí k tomu především rostoucí počet členů rodiny, kteří se mnohdy sotva znají. Pravidelná rodinná setkání jsou nutností, jestliže chce rodina dosáhnout toho, aby se členové rodiny alespoň čas od času potkávali. Čtvrtá generace by se také měla postarat o zřízení vzdělávacího programu pro členy rodiny, kteří o zapojení do firmy stojí (samozřejmě nevznikl-li už dříve).

Ve větších rodinných firmách s větším počtem zapojených členů rodiny (a také firem, kde majitelem není pouze jedna rodina) se začíná objevovat nový fenomén, kterým je tzv. fórum majitelů. Tam, kde ne všichni členové rodinné rady jsou zároveň majiteli, je nutné ustavit další orgán, kde se schází právě pouze majitelé dané rodinné firmy. Na takovém fóru jsou probírány odpovědnosti majitelů a akcionářů, které nemusí být rozebírány se všemi členy rodiny (to samozřejmě není potřebné v případě, kdy jsou společníky či akcionáři pouze členové rodiny).

Nutnost zamyšlení se nad family governance čeká dříve nebo později každou rodinnou firmu. V českém prostředí se vzhledem k právě probíhající první generační výměně ve firmách vzniklých záhy po revoluci dostáváme do bodu, kdy se téma rodinné správy stává důležitým.


rostouci-rodinne-firmy-potrebuji-family-governance

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.