MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rozhovor s panem Kenem McCrackenem (KPMG LLP) (1. část)

16.5.2016 —


KPMG je vedoucí světová skupina společností, které poskytují služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Je nám potěšením přinést Vám rozhovor s panem Kenem McCrackenem, který se nedávno stal vedoucím sekce Family Business Consulting v londýnské KPMG LLP.

Mohu Vás požádat o stručný úvod pro české čtenáře? Jak dlouho působíte v oblasti poradenství pro rodinné firmy? Proč jste se rozhodl opustit právnickou praxi? Co Vás přivedlo právě k tomuto oboru? Co máte nejraději na poradenství zaměřeném na rodinné firmy?

Tímto oborem jsem se začal zabývat v roce 1995, když byla advokátní kancelář, v níž jsem tehdy působil jako partner, přizvána, aby se podílela na založení Centre for Family Enterprise (CFE) na Glasgow Caledonian University. Jednalo se o vůbec první univerzitní vzdělávací program ve Spojeném království zaměřený na rodinné firmy.

Rychle jsem pochopil, že výzkum a vědomosti související s oblastí rodinného podnikání se rychle rozvíjejí, a v roce 1997 jsem se stal prvním právníkem ve Spojeném království, který se stal členem Family Firm Institute.

Rodiny, které se účastnily konferencí a vzdělávacích programů CFE, se na mne začaly obracet se svými problémy, a já jsem na základě toho, co jsem se naučil v CFE a FFI, dospěl k závěru, že pomoc, kterou potřebují, se liší od běžné právní praxe. Proto jsem v roce 2000 společně s Dr. Barbarou Murray Ph.D., která tehdy působila jako akademická ředitelka CFE, založil společnost Family Business Solutions (FBS).

V roce 2013 jsem se stal jedním z výkonných ředitelů nové mezinárodní poradenské skupiny působící pod názvem Withers Consulting Group a nedávno jsem obdržel nabídku stát se vedoucím sekce poradenství pro rodinné firmy (Family Business Consulting) v KPMG LLP v Londýně.

Dle mého názoru lze hlavní rozdíly mezi právní praxí a poradenstvím pro rodinné firmy shrnout následovně:

Rodinné firmy potřebují poradenství od někoho, kdo jim může nabídnout odbornou specializaci, ale zároveň také často potřebují pomoci s rozhodováním o budoucnosti ještě před tím, než se příslušný specialista vůbec dostane ke své odborné práci.

Mám rád práci v oboru poradenství, protože je to podle mě efektivní způsob, jak může člověk pomoci celým rodinám. Netvrdím, že náš přístup je lepší než přístup jiných typů poradců, nicméně je odlišný a náš obor přesahuje hranice naší odborné specializace, neboť vyžaduje aplikaci takzvaných „měkkých“ neboli interpersonálních dovedností.

Zajímá mě, jak rodinné firmy fungují, a rád se seznamuji s novými výzkumy a nápady, které můžeme v praxi využít pro naše klienty. Díky tomu, že jsem začínal v univerzitním vzdělávacím programu s jednou z nejuznávanějších akademiček v daném oboru, zastávám názor, že potřebujeme rozvíjet své znalosti a zároveň být schopni efektivně působit v praxi. Náš přístup lze tedy označit za „pracademic“ (propojení jak teoretického tak praktického přístupu k dané problematice).

Můžete našim čtenářům představit Vaši současnou praxi?

Poskytujeme poradenství podnikatelům, fungujícím rodinným firmám a rodinným kancelářím v souvislosti s jejich řízením, jinými slovy, radíme jim, jaký způsob organizace mají použít, aby byli dál úspěšní. Součástí tohoto poradenství jsou následující aspekty:

S jakými problémy se obecně a globálně rodinné firmy potýkají?

Obecně můžeme říci, že všechny rodinné firmy na celém světě se potýkají s problémy souvisejícími s rozrůstáním rodiny a s tím, že jejich podnikání se stává stále složitějším. Když nastane tato situace, je třeba v rodině nalézt shodu v odpovědi na tři klíčové otázky:

Pokud si rodina na tyto otázky neodpoví, pak může jen doufat, že se jí podaří dál řídit její rodinnou firmu na základě různých předpokladů a domněnek, což často vede k chybným předpokladům a nedorozuměním, a tudíž ke konfliktům, jimž se chce většina rodin vyhnout.

Panu McCrackenovi jsme položili i další dotazy. Ptali jsme se, jaké jsou podle jeho názoru hlavní problémy, s kterými se potýkají rodinné firmy podnikající ve střední Evropě nebo jak by si měly firmy vybírat své poradce? Odpovědi na ně Vám přineseme již brzy v pokračování tohoto rozhovoru.


rozhovor-s-panem-kenem-mccrackenem-kpmg-llp-1-cast

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).