MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rozhovor s panem Kenem McCrackenem (KPMG LLP) (2. část)

23.5.2016 —


Co odvedlo pana McCrackena, vedoucího sekce poradenství pro rodinné firmy v KPMG LLP v Londýně, od právnické praxe k poradenství pro rodinné firmy jsme se dozvěděli v první části  tohoto rozhovoru. V jeho druhé části si Vám dovolujeme přinést odpovědi na další otázky o tomto stále novém a dynamickém oboru.

Můžete nám říci, co považujete za hlavní problémy pro rodinné firmy působící ve střední Evropě, které se v současné době nacházejí ve fázi přechodu z 1. generace do 2. nebo 3. generace? Mnoho lidí si myslí, že „výměna generací“ je pro rodinné firmy tím nejnebezpečnějším problémem. Co na to říkáte Vy?

Souhlasím, že výměna generací představuje okamžik, kdy rodinné firmy všude na světě zcela přirozeně stojí před otázkou „Co dál?“. Součástí tohoto procesu mohou být někdy poměrně citlivé diskuse a obtížná rozhodnutí, přičemž podoba takových diskusí se bude lišit v závislosti na kulturních kořenech dané rodiny.

Domnívám se, že ve východní Evropě mají nyní rodiny i poradci méně zkušeností než jinde na světě s tím, jak dosáhnout úspěšného převedení rodinných firem, ale to zároveň znamená, že mají příležitost poučit se z toho, co se v minulosti odehrávalo v jiných částech světa.

Můžete formulovat 5 nejdůležitějších zásad, které by měl mít na paměti vlastník rodinné firmy při úvahách o budoucnosti své firmy a své rodiny a o převedení firmy na další generace?

   1. Je pravděpodobnější, že Váš plán bude úspěšný, když se na jeho přípravě budou moci podílet osoby, jichž se jeho realizace dotkne.
   2. Tím myslím nastupující generaci, ale někdy také důležité zaměstnance, kteří nejsou rodinnými příslušníky. Vím, že takový postup není vždy praktický, např. proto, že příslušníci nastupující generace jsou příliš mladí, ale plány vypracované tímto způsobem bývají obvykle úspěšnější.
   3. Současní majitelé a lídři rodinných firem by si měli položit otázku, zda jsou skutečně připraveni ze své pozice odejít.
   4. V současné době se klade velký důraz na vzdělávání dalších generací v rodinných firmách, nicméně realita je taková, že nové generace podnik nikdy nepřevezmou, dokud jej starší generace nebude ochotna předat. Proto je důležité porozumět také problémům, jimž čelí starší generace, a snažit se pomoci při jejich řešení, ne se soustředit výhradně na nastupující generaci.
   5. Pokud máte pocit, že je to těžké, ostatní mají stejný pocit.
   6. Rodiny si někdy myslí, že jejich problémy se týkají pouze jejich rodiny a že ostatní rodinné firmy to mají snadnější, když plánují budoucnost. Ale tak tomu není. Plánování budoucnosti je stejně obtížné pro většinu ostatních rodin.
   7. Učte se co nejvíce.
   8. Máme k dispozici ohromné množství informací o tom, jak různé rodiny řeší konkrétní problémy, takže si tyto informace vyhledejte. Ti, kdo dosáhli úspěchu, neměli jenom štěstí – měli lepší informace a nebyli líní pracovat.
   9. Pamatujte, že Vaším úkolem je vypracovat plán umožňující pokračování úspěchu Vaší firmy.
   10. Budoucnost je taková, jakou si ji uděláte.

Poradenství zaměřené na rodinné firmy je velice nový a dynamický obor a pro podnikatele je velice obtížné vybrat si správného odborníka. Máte v tomto směru nějakou radu – jak by si rodiny měly vybrat svého poradce?

Zde je několik otázek, které by rodiny měly svým poradcům položit. A poradci, kteří chtějí v tomto, jak správně říkáte, dynamickém oboru, uspět, by se měli sami sebe zeptat, jak na tyto otázky odpoví. Jaké máte zkušenosti s prací pro rodinné firmy?

Jaký je Váš názor na specializované vzdělávání členů rodinných firem v oboru „managementu a vlastnictví rodinných firem“? Jaké jsou hlavní výhody takového vzdělání a proč by o něm měli majitelé rodinných firem uvažovat? Můžete uvést hlavní předměty, které se v takových kurzech vyučují?  

Jsem přesvědčený zastánce vzdělávání, což jistě není překvapivé, když vezmeme v úvahu, že jsem sám začínal svou praxi na univerzitě v Centre for Family Business.

Pokud jde o předměty, mám trochu obavy u kurzů, které se pokoušejí aplikovat stávající znalosti na nový obor. Chci říci, že pro vzdělávací instituci je relativně snadnější začít nabízet kurzy, jejichž názvy obsahují slovní spojení „pro rodinné firmy“.

Například jsem se setkal s kurzem HR (Human Resources) pro rodinné firmy, což byl v podstatě běžný kurz HR cíleně nabízený rodinným firmám, aniž by se cokoli z jeho obsahu týkalo konkrétní problematiky HR specifické pro rodiny, jako např. jak si vybrat nástupce, když kandidáty na danou pozici jsou Vaše děti, nebo jak požádat o zvýšení mzdy, když svého nadřízeného oslovujete mami nebo tati.

Poradci mohou postupovat stejně a začít nabízet své stávající služby rodinným firmám v „rodinném balení“. Je to bezpochyby rychlá cesta na trh v porovnání s investicí do rozvoje nových znalostí a dovedností.

Je třeba, aby si každý uvědomil, že ve světě existuje ohromná suma znalostí a vědomostí, k nimž mají rodiny i poradci přístup. Tyto vědomosti jsou roztroušeny na různých univerzitách, mezi poradci a mezi dalšími rodinami, které je získaly ze zkušeností a úspěchů mnoha generací a chtějí se podělit o své příběhy. A toho musí využít každý, kdo se o tento obor zajímá, ať už jsou to samotné rodiny nebo poradci.

Pokud jde o konkrétní předměty, považuji v současné době za velice zajímavé zejména tyto:

 [AP1]Odkaz na 1. část


rozhovor-s-panem-kenem-mccrackenem-kpmg-llp-2-cast

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).