MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Rozhovor s prezidentkou Family Firm Institute paní Judy Green

2.5.2016 —


Family Firm Institute (FFI) je nejstarší a nejprestižnější multidisciplinární odborná asociace pro rodinné podnikání na světě. Je nám velkým potěšením, že Vám můžeme na našem portálu zprostředkovat rozhovor s prezidentkou FFI paní Judy Green.

Vzhledem k tomu, že řada odborníků a majitelů rodinných firem v České republice nezná FFI, můžete nám jej stručně představit?

Family Firm Institute (FFI) byl založen v roce 1986 v USA malou skupinou osob (bylo jich jen asi 15!), které chtěly vytvořit prostor pro odborné poradenství a akademický výzkum zaměřený speciálně na rodinné firmy. Do svého projektu zapojily odborníky z různých disciplín, které považujeme za klíčové – behaviorální vědy, finance, právo a management – aby na základě vzájemné spolupráce definovali výhody a nevýhody vícegeneračních rodinných firem. Postupem času byl tento multidisciplinární přístup obohacen i o přístup multikulturní. V současné době má FFI více než 1800 členů ve více než 80 zemích. Hlavní mise FFI je:

„… stát se nejvlivnější celosvětovou sítí uznávaných lídrů v oblasti rodinného podnikání. Nabízíme poznatky vycházející z výzkumu a relevantní nástroje pro poradce a konzultanty, akademické pracovníky i členy rodinných podniků umožňující jim dosáhnout úspěchu.”

Jak důležité jsou rodinné firmy pro budoucnost? Jaké jsou obecně a globálně hlavní problémy, s nimiž se rodinné firmy potýkají?

V závislosti na tom, s jakými výzkumy budete pracovat a jakou definici „rodinné firmy“ použijete, tato forma firemní organizace představuje 50 % – 90 % celkového objemu světové ekonomiky, takže je v tom nejlepším zájmu každého z nás, aby tyto firmy byly úspěšné. Zároveň však musím zdůraznit, že propracovanost, finanční životaschopnost a rodinná oddanost se v jednotlivých firmách do značné míry liší, stejně jako se liší i jejich konkrétní problémy. U některých firem hrají hlavní roli otázky dosažení úspěchu nebo zvládnutí procesu nástupnictví, u jiných je to tvorba kapitálu, v mnohých firmách představuje problém role jednotlivých rodinných příslušníků ve firmě a největším problémem je správná interakce mezi firmou a nerodinnými příslušníky. A pak jsou zde problémy specifické pro konkrétní obor podnikání, které se dají jen těžko generalizovat. Jednou z věcí, které jsme se v průběhu uplynulých 30 let naučili, je to, že existuje ohromná rozmanitost v systému organizace a řízení rodinných firem – a to dokonce i v rámci téže společnosti, jak v ní probíhá generační obměna nebo jak získává či buduje nové společnosti.

Pokud jde o poradenskou a konzultační činnost pro rodinné podniky – jedná se o velice nový a dynamický obor a pro mnohé podnikatele je značně obtížné nalézt si vhodného odborníka. Máte pro podnikatele radu, jak jej vybrat?

Řekla bych, že každý majitel rodinné firmy, který uvažuje o najmutí poradce, by si měl klást otázku, jaké vzdělání tento poradce má mimo základní obory. S ohledem na to, že náš obor funguje už 30 let, není důvod, aby poradce specializující se na rodinné podniky neměl specializované vzdělání. Vedle vzdělávacích programů Global Education Network (GEN) a osvědčení udělovaných FFI existují různé kurzy a workshopy, které probíhají prakticky každý den na různých místech světa a kterých je možno se účastnit osobně nebo prostřednictvím internetu, kde si mohou odborníci v tomto oboru rozšiřovat své vzdělání. To je důležité zejména při tzv. „měkkých“ aspektech poradenství. V rodinách funguje složitá dynamika a stejně složitá dynamika funguje i ve firmách, takže když to spojíte, nepochybně se setkáte s některými zcela unikátními problémy. A poradce, který sám neprošel nějakým kurzem v oboru behaviorálních věd nebo rozvoje organizace by měl rozhodně mít nějaké kolegy, kteří mohou být v případě potřeby ke konzultacím přizvání a kteří mohou zaručit skutečně holistický přístup a zvážení veškerých „nechtěných následků“ z různých úhlů pohledu.

Vzhledem k tomu, že členové FFI jsou zároveň akademičtí a výzkumní pracovníci zaměřující se na rodinné firmy, jaká jsou (nebo spíše jaká by měla být) hlavní témata, na něž se výzkum v současné době zaměřuje nebo na něž by se měl v několika nejbližších letech zaměřovat?

FFI vydává nejdéle vydávaný odborný časopis v tomto oboru – Family Business Review, který poprvé vyšel v roce 1988. V posledních letech se objevují další časopisy nebo specializovaná vydání časopisů ze souvisejících oborů, jež přispívají k výzkumu v oblasti rodinných podniků. Zdá se však, že stále chybí výzkum zaměřený na stránku poradenství, např. se stává, že mnozí poradci automaticky doporučují založení rodinné rady nebo rodinného protokolu, přestože dostupné výsledky výzkumu efektivity takových řešení jsou jen velice omezené, ať už z hlediska bezprostředních dopadů, nebo v průběhu času. To je jen jeden z příkladů, které mohou ilustrovat, jak málo toho víme o dopadech naší činnosti na celkovou prosperitu a fungování rodinných podniků, s nimiž pracujeme. Existují určité neoficiální komentáře, ale seriózní výzkum ve většině případů stále chybí.

A na závěr, když dovolíte, bych rád požádal o jedno doporučení nebo vzkaz pro české podnikatele a poradce působící v oblasti rodinných podniků.

Staňte se členy FFI! Staňte se součástí této dynamické sítě profesionálů, učitelů a výzkumníků a také členů rodinných firem z celého světa. Společně tvoří tu nejstarší a nejprestižnější multidisciplinární odbornou asociaci pro rodinné podnikání na světě a jistě by bylo fantastické získat více detailních pohledů, příspěvků a výzkumů z České republiky a o ní.


rozhovor-s-prezidentkou-family-firm-institute-pani-judy-green

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).