MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

S Davidem Krajíčkem na téma Family Business Forum

25.4.2016 —


Family Business Forum (FBF) je konference na téma rodinných firem, kterou pořádá společnost pana Davida Krajíčka. Jejím cílem je přinést účastníkům domácí i zahraniční inspiraci unikátní formou, kterou jinde nedostanou. V roce 2015 proběhl její první ročník a další proběhne ve dnech 4. až 6. května 2016.

Jak Vás napadlo takovouto náročnou akci pořádat?

Nástupnictví v rodinných firmách se stalo před pár lety velmi aktuálním a díky tomu se začalo organizovat více konferencí na toto téma. Několik s nich jsem navštívil jako partner nebo jako účastník. Na všech akcích tohoto typu mi chyběla inspirace ze zahraničí a vzdělávací formát. Většinou se jednalo a dopolední panelovou diskusi, kde navíc často diskutovali stejní lidé a akce měla často agresivní marketingový styl.  Chyběla mi možnost interakce a aktivní výměna zkušeností. Jedním z impulzů byla také negativní zpětná vazba od několika našich klientů, kteří se těchto akcí účastnili. Bylo to hodně o kvantitě a kvalita akcí pokulhávala. Protože téma rodinných firem a nástupnictví je pro nás klíčové, nechtěli jsme, aby zdevalvovalo. Tak nás napadlo začít organizovat vlastní konference, které by více odpovídaly svým formátem a úrovní očekávání a potřebám majitelů českých a slovenských rodinných firem.

Jak proběhl první roční v roce 2015?

Lépe, než jsme čekali. Zúčastnilo se cca 45 majitelů firem a jejich zpětná vazba byla velmi pozitivní. Samozřejmě, že jsme také měli možnost si vše vyzkoušet a viděli jsme i drobné nedostatky. Nicméně nám to dalo velkou motivaci v tom pokračovat a letošní ročník bude o to lepší. Největší odměnou pro nás bylo vidět, jak se majitelé navzájem podporují a jak se při odjezdu loučili objetím a slibem vzájemné návštěvy, i když se ještě před dvěma dny vůbec neznali.

Co má českým podnikatelům Vaše akce přinést?

Zejména inspiraci od zahraničních i domácích hostů z řad úspěšných multigeneračních firem. Velmi pozitivně účastníci také hodnotili dvoudenní formát, protože měli možnost se soustředit, uvolnit se a na chvíli se zastavit a zamyslet o budoucnosti společně s ostatními majiteli. Získat nové obchodní kontakty a přátelství. Na prvním ročníku se povedlo dokonce uzavřít několik obchodů a vzájemných spoluprací. Například ve formě výměnných stáží pro děti.

Proč právě na tuto akci přijít?

Protože jsou věci, které najdete jen na FBF:


s-davidem-krajickem-na-tema-family-business-forum

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).