MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Šikovnost „single“ rodinných firem

11.12.2017 — ,


O tom, že rodinné firmy jsou nedílnou součástí globálního ekonomického systému, jsme psali už mnohokrát. Krize, která postihla celosvětovou ekonomiku v roce 2008, utvrdila v tomto názoru i ty, kteří si tím do té doby nebyli tak zcela jistí. Rodinné firmy dokázaly, že jsou stabilnější a s krizí si poradí lépe než firmy nerodinné. Počet rodinných firem ve světě stále roste, jak píše Grégoire Imfeld ve svém článku na stránkách webové publikace The Practitioner.

Jako každá rodina je jiná, tak každá rodinná firma také. Stejně tak jako je pojem demokracie chápán odlišně v každém demokratickém i nedemokratickém zřízení je pojem rodinná firma chápán odlišně v každé rodině. Právě v této souvislosti se můžeme setkat s pojmem „single“ rodinná firma, který znamená takovou rodinnou firmu, ve které je zapojena pouze jedna rodina. Jak už z podstaty věci vyplývá, rozhodovací procesy v takové firmě musí probíhat snadněji než ve firmě, ve které je zapojeno několik rodin, které mohou chápat pod pojmem rodinná firma něco odlišného.

Každá rodinná firma potřebuje svá, pro ni samou specifická, pravidla, na kterých bude stavět své základy. Je vhodné si definovat rámec aktivit, vyjasnit si role a odpovědnosti jednotlivých členů rodiny v rámci rodinné firmy, nastavit průběh rozhodovacích procesů, ale zároveň vytvořit platformy, kde se bude diskutovat a rozhodovat o různých oblastech fungování rodinné firmy (založit např. rodinnou radu). Se zapojením členů rodiny souvisí také vyjasnění si, zda je to vůbec vhodné, a jaká mají být případně kritéria pro dané zapojení. Souvisí s tím otázka motivace, schopností a zkušeností členů rodiny. Zaměstnat člena rodiny jen proto, že je členem rodiny, může být nevhodné a může se jak firmě, tak rodině vymstít. Ostatně propustit (vyhodit) člena rodiny bývá daleko náročnější (s ohledem na vztahovou a emoční stránku) a jejich propuštění může mít neblahé následky v rodinných vztazích.

Stále častěji se ve vedení rodinných firem objevují odborníci najatí vně rodiny, jelikož v řadách rodiny není pro danou roli vhodná osoba. I když může být z počátku náročné najít důvěru k někomu, kdo není členem rodiny, nebo alespoň dlouholetým zaměstnancem rodinné firmy, jeho dovednosti mohou být rodinné firmě ku prospěchu.

Prospěch rodinné firmě přináší také tzv. rodinná ústava. Pokuste se v tomto dokumentu obsáhnout cíle a „kouzlo“ Vaší rodinné firmy a strategii. Rodinná ústava je také základem pro podporu komunikace mezi jednotlivými členy rodiny i firmy, potřebuje však dýchat a vyvíjet se. Vždy musí existovat možnost jí mírně pozměnit v závislosti na situaci firmy i rodiny.

V Evropě je tradice rodinných firem zakořeněna velmi hluboko (zejména v oblasti zemědělství, potravinářství ale i v rámci výrobních závodů). A i když ve Spojených státech není historie rodinného podnikání tak dlouhá, i zde si uvědomují, důležitost rodinných firem. Každá rodinná firma je součástí ekonomiky, nástrojem v rámci globálního systému rodinného podnikán. Každá jedna rodinná firma je důležitá.

Růst počtu rodinných firem ve světě vede k tomu, že jsou vytvářeny nové platformy pro jejich setkávání a rozvoj. Ukazuje se, jak je důležité pořádat setkání či networkingy a podporovat komunikaci mezi rodinnými firmami a platformami, které mezi nimi vznikají, aby nedocházelo k jejich izolaci. Majitelé rodinných firem si uvědomují, že vzájemná spolupráce může rodinným firmám dále pomoci k upevnění jejich pozice v ekonomickém systému.


sikovnost-single-rodinnych-firem

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.

sikovnost-single-rodinnych-firem

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).