MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Snídaňová konference: Jak rozvíjet rodinnou firmu a nezničit rodinu a vztahy v ní?

7.11.2016 —


Ve středu 21. 9. 2016 proběhl na půdě Americké obchodní komory v Praze snídaňový seminář na téma Jak rozvíjet rodinnou firmu a nezničit rodinu a vztahy v ní? Jako řečníci vystoupili pan Stanislav Servus, který mimo jiné moderoval konferenci jako celek, a dále Martin Brix, Tomáš Krýsl, Martin Buranský, Boris Gnoth a paní Karin Hejmová.

Každý z řečníků se vyjádřil k danému tématu především z pohledu svého profesního zaměření. Byla řeč o nastavení vztahů v rámci rodinné firmy, o nástupnictví, které je v současnosti pro české rodinné firmy velmi aktuálním tématem, o zvýšení efektivity fungování společnosti a také o profesionalizaci firmy.

Většina řečníků se ve svých příspěvcích odvolávala na zkušenosti ze zahraniční praxe, ať už z Německa či vzdálenějších Spojených států amerických, kde mají s procesy nástupnictví v rodinných firmách mnohem více zkušeností než my zde v České republice, kde je rodinné podnikání často teprve v první generaci rodiny.

Stanislav Servus z advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners mluvil především o nastavení vztahů v rodinné firmě, které musí předcházet samotnému procesu nástupnictví. Na toto vystoupení navázal pan Martin Brix, finanční ředitel společnosti LeasePlan, který zdůraznil důležitost profesionálního nastavení vztahů a řízení.

Boris Gnoth ze společnosti MAZARS se zabýval především daňovými a finančními aspekty, na které je třeba se zaměřit před předáním firmy mladší generaci.

Po přestávce se Martin Buranský z ČSOB zaměřil také na možnosti zvýšení efektivity fungování společnosti a možnosti vytvoření rodinného holdingu.

Zástupkyně společnosti Swiss Life Select Karin Hejmová se zaměřila na správu privátního majetku, kterým většina majitelů rodinných firem disponuje a je důležité, aby se právě majetek rodinné firmy a privátní majetek majitele odděloval.

Tomáš Krýsl, zástupce společnosti EXPENSE REDUCTION ANALYSTS, se ve svém příspěvku zaměřil na profesionalizaci rodinné firmy za využití schopností najatých manažerů, kteří mohou mnohdy vést firmu lépe než dosavadní majitel.

Nahlédnout do prezentace, kterou byl výstup řečníků doplněn, můžete na tomto odkazu:

http://www.amcham.cz/Vendor/kcfinder/upload/files/Rodinne%20Firmy_AmCham_%2020160921_final.pdf


snidanova-konference-jak-rozvijet-rodinnou-firmu-a-neznicit-rodinu-a-vztahy-v-ni

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.