MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Španělsko jako zdroj inspirace pro české rodinné firmy

21.3.2016 — ,


Rodinné firmy tvoří páteř španělské ekonomiky. Tuto pozici si uvědomují a společnými silami neustále bojují za zlepšení podmínek pro své fungování. Ukazují tak zajímavý příklad, který by mohl být inspirací i pro naše podnikatele.

Španělská společnost je dlouhodobě výrazně orientována na rodinu a tradici. Je to dáno zejména vysokým procentem věřících osob a silným vlivem tamní římskokatolické církve. Není proto velkým překvapením, že právě rodinné firmy představují klíčový článek španělské ekonomiky. A co víc. Těmto firmám se daří i v posledních letech, kdy se země potýká s poměrně hlubokou ekonomickou krizí.

Mezi přibližně 2,8 milionu španělských podniků, které jsou svou podstatou rodinné, nalezneme i mezinárodně proslulé ekonomické hráče, jako je oděvní společnost Mango, další oděvní gigant Inditex (zástupce módních značek Zara, Bershka či Stradivarius) nebo infrastrukturní společnost Ferrovial ovládající mimo jiné londýnské Heathrow Airport Holdings. Podle údajů zveřejněných organizací IEF [1] představují v současnosti rodinné firmy 85 % všech španělských podnikatelských subjektů, vytvářejí 70 % HDP celého státu a zprostředkovávají 70 % pracovních míst v soukromém sektoru. Tato čísla jsou nadprůměrná v evropském i celosvětovém srovnání.

Navzdory rozhodujícímu ekonomickému a společenskému významu rodinných firem není právní postavení rodinných firem ve španělském právním řádu uceleně upraveno. Španělská vláda nicméně projevuje alespoň určité snahy nastavit právní rámec tak, aby bylo tomuto druhu podnikání odlehčeno nejen v každodenních záležitostech, ale rovněž při řešení otázky nástupnictví. Určitá zvýhodnění poskytuje rodinným firmám zejména daňové právo, v němž je problematika rodinných firem speciálně zohledněna.

U daně z majetku fyzických osob (také označované jako daň z bohatství) jsou z předmětu této daně zcela vyňaty jejich podíly v rodinných firmách a rovněž veškerý majetek nezbytný k rozvoji podnikání. Daňové zvýhodnění lze najít také u daně dědické a darovací, kde může být základ daně snížen až o 95 %. Výhoda se vztahuje pouze na španělské rezidenty a podmínkou jejího uplatnění je, že se jedná o bezúplatný převod obchodního majetku živnostníka nebo malého (středního) podniku, který je osvobozen od daně z bohatství, a nabyvatelem je manžel, potomci nebo osvojené dítě podnikatele. Konkrétní podmínky daňového zvýhodnění se mohou v jednotlivých autonomních oblastech lišit.

Úlohu „prostředníka“ mezi rodinnými firmami a orgány veřejné správy a mluvčího rodinných firem plní již od roku 1992 výše zmiňovaný IEF. Institut svými aktivitami vyzdvihuje význam rodinných firem, hájí jejich zájmy, informuje veřejnost a zapojuje se do mezinárodních akcí na podporu rodinného podnikání.

Přidružené rodinné firmy jsou v IEF zastupují většinou jejich generální ředitelé či členové výkonných orgánů. V rámci autonomních oblastí jsou vytvářeny tzv. územní asociace rodinných firem, s nimiž IEF uzavírá dohody o spolupráci. Ze strany IEF jsou v takovém případě územním asociacím poskytovány konkrétní služby jako poradenství ohledně rozvoje činnosti asociace a jejího správného fungování, podpora rozvoje právního rámce rodinných firem v dané autonomní oblasti, pomoc ke zlepšení organizace činností dané asociace apod. V současnosti fungují územní asociace ve všech 17 autonomních společenstvích, a tedy i na regionální úrovni se mohou rodinné firmy dočkat určitého stupně specifické podpory.

Z výše uvedeného je zřejmé, že rodinné firmy jsou zásadní součástí španělského hospodářství a na posílení své pozice a vnímání dlouhodobě pracují. Odborná veřejnost sice kritizuje španělský stát za nedostatečnou regulaci této problematiky, nicméně zda budou rodinné firmy prospívat bez problémů, záleží ve výsledku nejvíce na firmách samotných. Inspirací pro české podnikatele mohou být zejména rozsáhlé aktivity IEF, který dlouhodobě upevňuje postavení a renomé španělských rodinných podniků. Můžeme pozorovat velkou míru organizovanosti španělských rodinných firem, která jistě přispívá k jejich rozvoji a každodennímu fungování. Organizace obdobného formátu by mohla být významným pomocníkem i pro české podnikatele resp. rodinné firmy, zejména ve specifických otázkách týkajících se rodinných firem, a mohla by přispět k celkovému rozvoji fenoménu rodinného podnikání u nás.

[1] IEF (Instituto de la Empresa Familiar, Institut pro rodinné podnikání) je španělská nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je sdružovat španělské rodinné firmy a účastnit se dialogu o otázkách týkajících se rodinného podnikání.


Kamila Svobodová

Kamila Svobodová je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracuje jako koordinátorka lidskoprávního projektu Nadace Forum 2000.

spanelsko-jako-zdroj-inspirace-pro-ceske-rodinne-firmy

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).