MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Specifika rodinného podnikání

15.1.2018 —


Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR si nechala v květnu letošního roku vypracovat společností IPSOS výzkum na vzorku 400 rodinných firem, aby zjistila, jaká jsou specifika českých rodinných firem. Podívejme se v následujícím článku na výsledky tohoto průzkumu, které nám české rodinné podnikání přiblíží.

Průzkumu, který byl prováděn pomocí telefonických rozhovorů, se zúčastnilo 400 českých rodinných firem z různých odvětví, které mají maximálně 249 zaměstnanců. 80 % těchto firem má však pouze do 20 zaměstnanců. Telefonický hovor byl dlouhý přibližně 15 minut a byl založen na standardizovaném dotazníku.

Podívejme se nyní na některé výsledky, které výzkum přinesl. 69 % dotázaných firem považuje fakt, že jsou rodinnou firmou za výhodu pro fungování firmy. 44 % z nich věří, že rodinnost zvyšuje důvěru v jejich firmu u obchodních partnerů. 70 % zúčastněných firem plánuje předání firmy další generaci. Naopak firmy, pro které není důležité předání firmy další generaci rodiny, nepovažují fakt, že jsou rodinnou firmou za klíčový pro zvyšování důvěry u obchodních partnerů.

Kdyby muselo dojít k prodeji firmy, 42 % firem, které se zúčastnily tohoto výzkumu, by jako kupce preferovalo jinou rodinnou firmu. Ještě lépe kdyby to byla česká rodinná firma. Otázky ohledně nástupnictví se věnovaly především využití poradenských služeb. Pouze 9 % rodinných firem využilo za poslední rok služby ohledně nástupnického procesu.

Rodinné firmy jsou často spojované se společenskými aktivitami, které podporují ve svém regionu. 81 % dotázaných podporuje společensky prospěšné aktivity a to především sport, charitu a různé spolky. Výše příspěvku na zmíněné aktivity se odvíjí od obratu konkrétní firmy. Mediánem takových příspěvků za poslední rok je 25 000 Kč. Od firem obecně se očekává, že se své dobročinné aktivity zveřejňují na svých webových stránkách. Z dotázaných firem však 87 % tyto aktivity neuvádí. Ve spojení s podporou regionu více jak polovina rodinných firem kladně hodnotí spolupráci s komunální sférou ve svém okolí. Na druhou stranu pouze 1/5 pociťuje zvýšení zájmu o rodinné firmy (ze strany médií apod.).

Každá rodinná firma má své priority, kterým se věnuje ve svém dlouhodobém plánu. Jako nejčastější odpovědi se objevovaly udržení rodinného podniku, nábor kvalitních zaměstnanců a zvýšení efektivity fungování společnosti.

Jedním z důležitých témat provedeného výzkumu byla otázka podpory ze strany státu. 78 % rodinných firem by uvítalo větší podporu ze strany státu. Snížení odvodů za zaměstnance v méně rozvinutých regionech by bylo nejvíce vítaným ústupkem ze strany státu či municipality.


specifika-rodinneho-podnikani

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.