MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Spolupráce s Family Firm Institute

11.4.2016 —


Family Firm Institute (FFI) je vedoucí celosvětovou asociací, která se více jak čtvrt století zabývá vzděláváním, vědeckým a odborným rozvojem a propojováním vědců a odborníků poskytujících poradenství a služby rodinným firmám. FFI v současnosti sdružuje více jak 1 600 odborníků v této oblasti. FFI se též podílí na vydávání magazínu Family Business Review, vedoucího vědeckého magazínu věnovaného výlučně zkoumání dynamiky rodinných firem (tj. podniků kontrolovaných rodinou), a to firem všech velikostí, oborů a z různých částí světa.

Jelikož jsem členem FFI, velmi rád bych též na webovém portálu majitelefirem.cz přinášel vybrané novinky ze světa FFI.

FFI v rámci své činnosti dále vydává webovou publikaci The Practitioner, která přináší novinky, trendy a analýzy, které se týkají poskytovatelů služeb rodinným firmám. Ač je The Practitioner primárně zaměřen na odborníky sdružené v rámci FFI (ostatně jak již jeho název napovídá), věřím, že řada článků bude velmi inspirativní a užitečná i pro samotné majitele firem či příslušníky jejich rodin. Z tohoto důvodu bychom rádi, s laskavým svolením vedení FFI, přinášeli pravidelně vybrané články publikované na tomto webu, a to formou stručného shrnutí a přímého odkazu na původní článek.

Jako první si Vám dovolujeme k přečtení doporučit článek Guillerma Salazara Mezigenerační komunikace a family governance: Mýty a realita. Autor ve svém textu vyvrací šest mýtů, které pravděpodobně kolují mezi majiteli rodinných firem, i když mohou správné fungování rodinného podniku spíše ohrozit. Jako příklad uveďme „Vyhýbání se mluvení o rodinném podniku doma zlepšuje rodinné vztahy“ nebo „Komunikaci a family governance můžeme zvládnout bez nezávislého člověka zvenčí“.

Více v samotném článku:

http://ffipractitioner.org/2015/11/18/intergenerational-communication-and-family-governance-myths-and-realities/

 


spoluprace-s-family-firm-institute

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).