MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Stanislav Servus pro Hospodářské noviny

26.11.2018 —


Zakladatel našeho webového portálu Stanislav Servus se stal jedním z odborníků oslovených pro zapojení do článku připraveného pro speciální přílohu Hospodářských novin Rodinný byznys.

Článek připravený formou ankety na téma Jak zapojit děti do rodinné firmy? vyšel ve zmiňované příloze v pátek 22. listopadu 2018. Mimo pana Servuse do něj byli zapojeni členové rodinných firem a další odborníci.

Zde si můžete přečíst příspěvek Stanislava Servuse:

Pro podnikatelskou rodinu, kde je záměr, aby další generace pokračovaly v podnikání, je podstatné budovat u dětí majitelů pozitivní vztah k firmě a zároveň je připravovat na možnou roli (spolu)majitele, podnikatele či manažera. A to i vhodným zapojováním mladších dětí do dění kolem rodinné firmy, brigádami v podniku, zapojením do rodinných rad a rodinných shromáždění. I s ohledem na změnu v životních přístupech mladších generací považuji dlouhodobé budování pozitivního vztahu, nadšení k rodinné firmě a schopnosti spolupracovat s dalšími členy rodiny za kritické a náročné. Samozřejmě bude záležet na tom, jaké jsou silné stránky, představy a sny dítěte. Znám řadu podnikatelů z druhé generace, kteří se do rodinného podnikání zapojovali od útlého věku a i díky tomu měli možnost se řadu věcí naučit a zároveň se pro svět rodinné firmy nadchnout. Nic se však nesmí přehánět. Bude-li tlak rodičů na zapojení dítěte do jejich firmy velký a nepříjemný, výsledkem může být odpor k firmě a spolupráci s členy rodiny.

 

Celou anketu naleznete na tom odkazu:

https://archiv.ihned.cz/c1-66351630-jak-zapojit-deti-do-rodinne-firmy


stanislav-servus-pro-hospodarske-noviny

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.