MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Stanislav Servus spoluautorem první české odborné knihy o nástupnictví v rodinných firmách

25.6.2018 —


Stanislavu Servusovi, zakladateli našeho webu a partnerovi advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners, právě vyšla nová kniha Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání. Je jejím vedoucím autorem, dalšími členy autorského kolektivu jsou JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. a doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Předmluvu napsal prof. Ing. Jiří Hnilica Ph.D., prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze.

Publikace je svým zaměřením i pojetím unikátní prací na téma mezigeneračního nástupnictví a předávání v rodinných firmách – tyto otázky se přitom netýkají pouze majetku. Cílem publikace, která rozhodně není právnickou knihou těžko srozumitelnou laikům, je poskytnout majitelům rodinných firem a jejich rodinám inspiraci a rady, jak postupovat při řešení otázek rozvoje rodinných firem. A to nejen při řešení otázek právních.

Autoři vás mj. seznámí se strukturou nástupnického plánu, procesem přípravy rodiny a rodinné firmy na generační výměnu, pojmem a strukturou rodinné ústavy, vybranými právními aspekty předání majetku, řešením konfliktů za použití mediace a samozřejmě s vybranými otázkami dědického plánování.

Publikace kombinuje expertízu autorů v právních otázkách, ať už jde o právo obchodních korporací, dědické právo a oblast mediací, s praktickými i teoretickými znalostmi problematiky rodinných firem. Autoři přitom vycházejí zejména z hluboké znalosti zahraniční praxe i teorie. Ač právní experti, zvolili pro část knihy neotřelou formu otázek a odpovědí, aby práce byla přínosná, ale zároveň praktická a čtivá pro neprávníky.

Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer a od června 2018 je již v prodeji:

Servus: Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání.


stanislav-servus-spoluautorem-prvni-ceske-odborne-knihy-o-nastupnictvi-v-rodinnych-firmach

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.