MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Tým

Milan Bláha

Milan Bláha je partner odpovědný za služby pro rodinné firmy v KPMG Česká republika.

Všechny články autora

Zuzana Carbolová

Zuzana Carbolová

Zuzana Carbolová je právník s orientací na privátní klientelu. Praktické zkušenosti má s vedením a řízením family office, kde se věnuje nástupnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu a zachování bohatství pro současné i budoucí generace podnikatelských rodin. Podílí se rovněž na přípravě systému tzv. family business governance, včetně vytváření rodinných ústav. Ve své právní praxi se zaměřuje na soukromé právo, zejména na oblasti práva rodinného, dědického a správy cizího majetku.

Všechny články autora

Olga Fojtíková

Olga Fojtíková je studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Všechny články autora

Šárka Gorgoňová

Šárka Gorgoňová je tiskovou referentkou Asociace soukromého zemědělství ČR.

Všechny články autora

Ota Hlídek

Ota Hlídek

Ing. Ota Hlídek je profesionálem v oblasti Financí už od roku 1999. Od roku 2012 působí ve švýcarské společnosti Swiss Life, nyní v divizi Premium Advisory v rámci Swiss Life Select ČR. Služba Premium je v ČR zcela unikátní služba, která pečlivě spojuje řešení komplexních potřeb movitých klientů v oblasti správy a strukturování majetku (soukromá i podnikatelská aktiva) s jeho nadstandardní ochranou a přípravou k předání dalším generacím. V komplexnosti jde služba daleko za rámec klasického privátního bankovnictví. Před Swiss Life zastával Ota manažerské a konzultantské pozice v několika českých bankách.

Všechny články autora

Robert Jurka

Robert Jurka

Robert Jurka v současné době působí jako partner daňového oddělení společnosti Moore Stephens. Má více než 17 let zkušeností v poskytování daňového a účetního poradenství. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti zdanění právnických osob, mezinárodního zdanění, optimalizace projektů a také transferových cen. Dále se specializuje na zdanění veřejného sektoru a zdravotnických zařízení.

Všechny články autora

Jan Kubíček

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.

Všechny články autora

Kateřina Kuklíková

Kateřina Kuklíková

Kateřina Kuklíková je manažerkou daňového oddělení společnosti Moore Stephens od roku 2015. Předtím působila ve dvou mezinárodních poradenských společnostech, kde se specializovala zejména na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a koordinaci komplexních služeb daňového a účetního outsourcingu. Od roku 2013 je certifikovanou daňovou poradkyní.

Všechny články autora

Tereza Leníčková

Tereza Leníčková je koncipientka v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners.

Všechny články autora

Tereza Nováková

Tereza Nováková je asistentka soudce na Obvodním soudě pro Prahu 6.

Všechny články autora

Martin Pech

Martin Pech

Martin Pech úspěšně absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze Fakultu financí a účetnictví a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Po studiu působil v legislativě daně z příjmů právnických osob na Ministerstvu financí České republiky. Do společnosti RSM CZ nastoupil v roce 2014 na pozici Senior Consultant a nyní zastává pozici manažera a specializuje se na daň z příjmů právnických osob, mezinárodní zdanění a daň z přidané hodnoty.

Všechny články autora

Kateřina Provodová

Kateřina Provodová

Kateřina Provodová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze s hlavní specializací mezinárodní obchod a s vedlejší specializací podnikání a právo. Má také magisterský titul z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a absolvovala semestrální studium na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Následně absolvovala postgraduální studium (LL.M.) mezinárodního daňového práva na Vienna University of Economics and Business Administration. Kateřina v současnosti působí v RSM CZ na pozici vedoucí daňového oddělení. Specializuje se na M&A, restrukturalizace a daňové due diligence.

Všechny články autora

Anna Puklová

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.

Všechny články autora

Kamila Svobodová

Kamila Svobodová je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pracuje jako koordinátorka lidskoprávního projektu Nadace Forum 2000.

Všechny články autora

Jaroslav Sůsa

Jaroslav Sůsa

Jaroslav Sůsa vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval kurz práva pro daňové poradce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 2013-2014 v Holandsku dvouletý kurz ITAX Academy zaměřený na mezinárodní zdanění. V RSM CZ působí již od roku 2006, nyní zastává pozici senior manažera daňového oddělení. Má komplexní přehled v oblasti daní, mezinárodního zdanění a účetnictví, specializuje se na daně z příjmů, pojištění, daně z nemovitých věcí a z jejich nabytí, due diligence a zpracování daňových přiznání.

Všechny články autora

Josef Toman

Josef Toman je partnerem ve společnosti CREDOS & PARTNERS s.r.o.

Všechny články autora

Monika Tutterová

Monika Tutterová

Monika Tutterová je partnerem společnosti Family Business Unit. Pracuje střídavě jako osobní životní a kariérní kouč, a lektor. Svým koučováním jednotlivců pracujících na vedoucích pozicích, či přímo podnikatelů podporuje růst podniků. Monika působila 10 let v mezinárodních společnostech. Ve svém portfoliu má jak spolupráci s předními tiskovými médii, tak i působení v bankovním sektoru.

Všechny články autora

Marek Urban

Marek Urban

Marek Urban v současné době působí jako odborný poradce pro daně a účetnictví ve společnosti Moore Stephens, kde poskytuje poradenské služby lokálním společnostem z České republiky, nadnárodním korporacím i jednotlivcům. Zaměřuje se především na daň z příjmů právnických osob a na poradenství z oblasti převodních cen.

Všechny články autora

Michal Šrubař

Michal Šrubař

Michal Šrubař působí v oblasti finančních služeb více než 20 let. Dlouhodobě se věnuje finančnímu plánování a investičnímu poradenství. V současné době je majitelem poradenské firmy EFAWAY s.r.o. a vzdělávací společnosti European Financial Academy s.r.o. Několik let také působil jako člen rady Evropské asociace finančního plánování, kde měl na starost oblast kvalifikačních standardů. V posledních letech se věnuje zejména správě majetku v rámci EFAWAY Family Office, ve kterém se stará o své privátní klienty. Je také držitelem profesního titulu EFP (European Financial Planner) a členem komory svěřenských poradců a správců České republiky.

Všechny články autora

Michal Štefek

Michal Štefek

Michal Štefek působí v současnosti jako daňový poradce ve společnosti Moore Stephens, kde poskytuje daňové poradenství velkým českým společnostem, mezinárodním společnostem a movitým fyzickým osobám. Zaměřuje se především na nemovitostní projekty a na poradenství v oblasti transferových cen. Michal je členem komory daňových poradců ČR a je aktivní v sekci mezinárodního zdanění.

Všechny články autora

Petr Štěrba

Petr Štěrba

Petr Štěrba je studentem posledního ročníku Filosofické fakulty Univerzity Karlovy a posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze. V rámci svého studia se Petr věnuje hospodářským dějinám a ekonomii. Při psaní článků pro webový portál majitelefirem.cz se zaměřuje především na příběhy českých i zahraničních rodinných firem.

Všechny články autora

Michal Šubín

Michal Šubín

Michal Šubín vystudoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě, v rámci studia absolvoval pobyt na Szechenyi Istvan College, Bodenkultur Institut Wien. Je odborníkem dlouho působícím v oblasti prodeje investičních instrumentů, správy majetku a privátního bankovnictví. Téměř deset let byl ředitelem odboru privátního bankovnictví ve společnosti Privatbanka, a.s. V současnosti pracuje ve společnosti RSM CZ na pozici vedoucího oddělení Family Office.

Všechny články autora

Alena Šíchová

Alena Šíchová je koncipientka v advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners.

Všechny články autora