MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Vize podnikatelské rodiny a rodinné firmy – základní kámen pro vlastnickou strategii

15.2.2016 —


Co je vlastně hnacím motorem úspěšných organizací? Úspěšných podniků? Na to se pokusím odpovědět v následujícím článku, který se již dříve objevil v časopise Moderní řízení, pokusím odpovědět. U většiny podnikatelů, kteří začali budovat svůj nový podnik v devadesátých letech, je spojujícím prvkem snaha o naplnění určitého snu, představy o vlastní továrně, vlastním způsobu fungování a realizaci určité činnosti. Věřím, že u většiny podnikatelů nešlo pouze o představu rychle zbohatnout. Ostatně je to podobné jako řada jiných lidských činností. Na univerzitu jsme jistě nešli jen proto, abychom si vydělali více peněz a měli slušné povolání. Role představy a touhy je evidentní u vědců, umělců či sportovců.

Většinu činností v životě přeci neděláme proto, že nám je někdo nařídil. Naštěstí. Každý z nás ví, že většinou dosahuje lepších výsledků v činnostech, které jej opravdu baví, do kterých je ochoten investovat velké úsilí nad rámec nějaké předepsané doby a rozhodnutí šéfa.

V životě děláme řadu činností zkrátka proto, že opravdu chceme. Věřím, že zásadní činnosti v dnešní době realizujeme dle svého rozhodnutí. Realizujeme svoji touhu. Svůj sen. Vnitřní odhodlání k nějaké činnosti a vnitřní srozumění s danou činností nám ji pak umožňuje realizovat tak, jak nejlépe dovedeme. Umožňuje nám mít z této činnosti radost. Umožňuje nám ji „radostně“ prožívat.

Společná vize

V jiných článcích jsme se již věnovali podnikatelské strategii. Součástí této podnikatelské strategie je též tzv. vize a mise. Propracovanou vizi a misi vidíme u celé řady organizací, od velkých přes středně velké až po menší podniky. Jestliže chce majitel a jeho rodina opravdu budovat rodinnou podnikatelskou tradici, stojí za to vlastní představu o budoucnosti rodiny a podniku formulovat.

Co si představujeme pod pojmem vize a mise? Vize – jejím úkolem je vytvořit obrázek atraktivní budoucnosti. Vize říká, jakými chceme být. Zde doporučuji jako dobrý příklad propracovanou vizi společnosti Fosfa. Mise – jejím úkolem je ukázat, jak podnik přispívá společnosti, resp. prospívá společnosti. Mise říká, čím se zabýváme.

Vize je však velmi často vnímána jako abstraktní a hodně obecné vyjádření představy o tom, k čemu má podnik směřovat. Představa, která je relativně málo k užitku, zejména když je třeba dělat tvrdá rázná rozhodnutí. Dnes je snad již převážnou částí odborné veřejnosti bráno jako samozřejmost, že k úspěšnému podniku patří vymezení vize podniku a stanovení jeho hodnot. Jedná se o základ, na kterém daný podnik staví či o střechu, která „stavbu podniku chrání před nepřízní počastí“. Podobné je to pak s rodinným podnikem i podnikatelskou rodinou.

Společná vize však není pojem vyhrazený pouze byznysu. Známý americký byznys konzultant, motivátor, spisovatel a kouč Stephen Covey (1932 – 2012) zdůrazňoval sílu společné vize pro jakékoliv lidské společenství. Dle Coveyho společná vize (shared vision) umožňuje lidem vytvořit či zapojit značnou energii při využití talentu a možností zúčastněných osob. Při vytváření společné vize, je možné propojit vize, představy a cíle všech zapojených jednotlivců. Společná vize určité skupiny pak může být označena za společnou tehdy, jestliže se s ní daná skupina vnitřně ztotožní.

Koncept společného snu, jako základ pro vizi podnikatelské rodiny

Dle teorie vytvořené americkým vědcem v oblasti fungování rodinných firem, Ivanem Lansbergem, je jedním z hlavních prvků pro úspěšné dlouhodobé fungování rodinných firem vytvoření tzv. „Shared Dream“, společného snu podnikatelské rodiny. Společný sen pomáhá definovat, jaká rodina chce být ve vztahu ke svému podniku a majetku, jak chce fungovat do budoucna jako organický celek spojující své jednotlivé členy. Tvorba společného snu pomáhá objasnit, jaké jsou představy členů rodiny o budoucím vztahu podnik – rodina, představu o tom, jak má rodinný podnik do budoucna fungovat a vypadat nebo jakou strukturu má mít.

Nejen na základě osobní zkušenosti s prací pro několik českých podnikatelských rodin jsem přesvědčen o tom, že vymezení vnitřních představ o společném budoucím fungování je základem pro správné nastavení vzájemných vztahů do budoucna. Věnujme se nyní popisu pojmu „společný sen“ více.

Co je základem pro vytvoření společného snu podnikatelské rodiny? Dle Lansberga společný sen stojí na:

Je důležité si uvědomit, že vize i společný sen budou vždy poměrně obecné a abstraktní. Vize nemá být konkrétním cílem. Vize nám říká, jaké cíle si musíme stanovit, abychom dosáhli jejího naplnění. Hodnoty nám pak dávají rámec, pro naši cestu k naplnění daných cílů.


vize-podnikatelske-rodiny-a-rodinne-firmy-zakladni-kamen-pro-vlastnickou-strategii

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).