MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Výhody plynoucí z filantropie rodinných firem

8.3.2017 —


Poradenská společnost KPMG se na svém webu věnovaném problematice rodinných firem kpmgfamilybusiness.com zabývá filantropií rodinných firem. Autor článku věnujícího se filantropii Christophe Bernard si všímá, že filantropie rodinných firem rok od roku roste.

Majitelé rodinných firem se musejí na své aktivity dívat z dlouhodobého pohledu, protože chtějí, aby rodinná firma vydržela a aby byla úspěšně předána další generaci. A právě proto se tak dívají i na filantropii. Blaho příštích generací v jejich očích totiž často není omezeno jen na malý výsek, totiž na vlastní potomky, ale zahrnuje daleko více. A rodinné firmy, které působí globálně, si postupně začínají uvědomovat i svou globální zodpovědnost. Dívají se tedy na filantropii ze širší perspektivy. Lokální charita už rostoucímu rodinnému podnikání nestačí.

Filantropie je zcela jistě dobrá pro danou komunitu, je ale však dobrá i pro samotnou rodinu. Proč by se rodinná firma měla do filantropických aktivit pouštět? Christophe Bernard uvádí hned několik důvodů.

Filantropií je udržován a rozvíjen odkaz dané rodiny. Účastí na filantropických projektech se daří posilovat a upevňovat vazby mezi rodinnými příslušníky napříč generacemi. A hlavně, když jsou do těchto projektů zapojeni i příslušníci nejmladší generace, daří se je nadchnout a přesvědčit, že rodinná firma má svůj smysl a pevné místo v jejich životě. Své dobročinné aktivity však musíte, stejně jako své podnikání, řídit profesionálně. Musíte k němu přistupovat jako k něčemu, co je pevnou součástí vašeho podnikání – i když to tak na první pohled třeba nevypadá.

Rodinný odkaz a rodinné dědictví

Filantropie v sobě snoubí osobní i duchovní hodnoty. Najednou to, co předkové vybudovali, neslouží jen zájmům rodiny, ale pro dobro všech. Aktivity jako jsou pomoc potřebným, podpora vyloučených nebo zlepšování životního prostředí, to je něco, co skvěle demonstruje dlouhodobý pohled na věc, který je rodinným firmám vlastní. Z úspěchu rodiny nemusí čerpat jen rodina sama, ale i jiní, kteří v životě štěstí neměli.

Filantropie je přitažlivá pro mladou generaci – a může jí mnohému naučit

Dobročinné aktivity mohou velmi dobře fungovat jako něco, co přemosťuje geografickou vzdálenost i sebevětší věkový rozdíl. Mladá generace se při účasti na dobročinných projektech může naučit, že by si plody své práce neměla nechávat jen pro sebe. Filantropie se tak stává formujícím faktorem, který lidi učí něčemu novému a také formuje jejich pohled na svět i charakter. Mladí se během takovýchto projektů mohou naučit spolupráci a mohou pochopit hodnotu peněz. Dost možná si pak uvědomí i to, jak důležité je dobře a zodpovědně řídit svá aktiva a svůj majetek. Navíc může být posílen jejich podnikatelský duch. A když na to přijde, můžete mladší generaci dát přinejmenším částečně volnou ruku a nechat je rozdělit nějaké menší částky tak, jak oni uznají za vhodné. Opět tím posílíte jejich odpovědnost a naučíte je správnému rozhodování.

K dobročinnosti patří aktivní postoj. Musíte si umět definovat to, co je pro vás důležité a co chcete podporovat. Je třeba mít jasný názor na to, jak by měly věci vypadat a jakým směrem by se měly ubírat. Své partnery si vybírejte opatrně a pečlivě posuďte, kde bude mít vaše pomoc a podpora největší dopad.

Také se může stát, že budete chtít oddělit dobročinnost firmy od dobročinnosti rodiny samotné. To je jistě možné, protože pohnutky a motivace k dobročinnosti mohou být stejné, podmínky a požadavky pro filantropii však mohou být ve firmě přísnější. Pro případné rozvázání spolupráce je dobré nastavit si termíny pro hodnocení a další rozhodnutí.

Také se vždy zamyslete nad tím, zda máte možnost spolupráci ukončit. Dobročinnou podporu je vhodné plánovat na bloky, např. na 3 až 5leté období. Když dospějete ke konci jednoho období, zanalyzujte, co se povedlo a co ne. Budete se tak moci rozhodnout, co do budoucna udělat jinak. Když si takový časový rámec nastavíte dopředu, nestane se, že byste na zhodnocení a případnou změnu přístupu zapomněli nebo se k tomu prostě nikdy nedostali. S pevně nastavenými termíny pro vás také bude daleko snazší spolupráci případně ukončit. A nemusí vás k tomu vést spory nebo konflikty – možná jste již udělali dost a přispěli něčím, co vytváří trvalou hodnotu. Pak by neměl být problém zaměřit se zase na něco nového.

Když pomáháte, pomáhejte transparentně

Vaše chvalitebné záměry nesmí být poškozeny nedostatkem transparentnosti. Velký důraz je proto nutné klást na zodpovědnost a transparentnost. A v neposlední řadě je důležitý i dobrý projektový management, což může být relativně náročné. Je třeba dobře plánovat cíle i to, čeho chcete dosáhnout. Také musíte pracovat s různými scénáři a udělat vše tak, aby to vydrželo déle a neskončilo hned, jakmile skončí vaše podpora nebo hned jak bude vyčerpána vaše finanční injekce. Důvěra mezi vámi a organizací, kterou se rozhodnete podporovat, je důležitá. Poznejte dobře své partnery – to platí nejen v byznyse, ale i pro dobročinnost. Důvěra může vzniknout jen tam, kde si obě strany dobře porozumí a poznají se.

Nevíte jak začít? Využijte zkušenosti jiných

Můžete také využít služeb profesionálních poradců, kteří vás nasměrují správným směrem nebo vás rovnou seznámí s vhodnými partnerskými organizacemi. Někteří lidé aktivní v oblasti filantropie a společenské odpovědnosti vám také mohou povyprávět o svých zkušenostech a podělit se s vámi o své poznatky. Možná se tak vyvarujete chybám nebo spolupráci s nesolidními subjekty.

Dobrou cestou může být účast na tematických setkáních, případně návštěva schůzí profesních asociací. Je možné, že díky novým informacím zrevidujete a poupravíte svou počáteční představu.


vyhody-plynouci-z-filantropie-rodinnych-firem

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.