MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Vyjednávání při zvládání rodinných konfliktů jako možný proces změny

26.12.2016 —


Na základě naší spolupráce s Family Firm Institute bychom Vám rádi doporučili další článek z webové publikace The Practitioner. Tentokrát se jedná o text autorky Robin Dodokin, který se zabývá vyjednáváním při řešení rodinných konfliktů a jeho využití pro celkovou změnu v rodinné firmě.

Autorka ve svém článku tvrdí, že právě vyjednávání, ke kterému při řešení konfliktu dochází, můžeme považovat za proces změny, při kterém zjišťujeme, že některé věci můžeme dělat lépe nebo zcela jinak. Při takovémto vyjednávání bývá často využíváno osoby prostředníka či mediátora. Takový prostředník, jestliže je odborníkem a osobou schopnou dobře komunikovat, a jehož cílem je nalézt pro obě strany přijatelné řešení, může naučit strany konfliktu nejen dospět k řešení, ale naučit je též lepší vzájemné komunikaci.

Více o důležitosti role prostředníka či mediátora a možném přínosu vyjednávání při řešení rodinných konfliktů naleznete na tomto odkazu:

https://ffipractitioner.org/2016/11/23/mediation-as-a-process-for-change-and-transformation-for-managing-family-conflicts/


vyjednavani-pri-zvladani-rodinnych-konfliktu-jako-mozny-proces-zmeny

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.