MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Vzít do firmy vlastní děti… nebo raději ne? (1. část)

19.5.2017 — ,


Když máte rodinnou firmu, zažíváte mnohá dilemata. Jedno z těch nejtěžších je, zda byste měli do firmy přijmout své děti nebo třeba synovce a neteře. Rozhodujete totiž často z pozice trojjediné role: jste majitel firmy, jste její výkonný manažer a také jste stále ještě rodič (případně jiný rodinný příslušník).

Vaše rozhodnutí tak může vyvolat pocity hořkosti a rozčarování. Můžete poškodit vztahy uvnitř rodiny. Jenže to je právě ono, jako majitel rodinné firmy musíte umět oddělit rodinné záležitosti od těch firemních. Mezi obchodními zájmy a rodinnými vztahy by měla být jasná a pevná hranice, kterou mnozí lidé neradi vidí, či spíše ji ani nepokládají za nutnou.

Na paměti je nutné mít dvě věci: Nastavit pravidla a nevyvolávat přehnané emoce

Co může pomoci, jsou jasně nastavená pravidla. Pokud se potřeba rozhodnout ohledně zaměstnání příbuzných naskytne za situace, kdy jsou nastavená pravidla a postupy, je to pro rozhodující se osobu jednodušší. Také je třeba dobře zvládat emoce. Záleží i na tom, jak to které sdělení formulujete – ne jen na tom, zda je kladné nebo negativní.

V tomto ohledu opět upozorňujeme na důležitost nastavení pravidel Family Business Governace, jejímž základem je rodinná ústava. Součástí jsou pak pravidla o zaměstnávání členů rodiny, resp. o jejich zapojení do výkonných rolí ve společnosti. Zásadní je být transparentní nejenom vůči členům rodiny, ale také vůči dalším zaměstnancům. Jestliže se rozhodnete, že umožníte členům rodiny získat zaměstnání v rodinné firmě (nebudete tedy vycházet z principů zastávaných některými velkými zahraničními rodinnými firmami, např. Haniel, která toto zaměstnání prakticky bez výjimek zapovídá), bylo by vhodné nastavit požadavky, které musí členové rodiny splnit, jestliže se budou o určitou pozici ucházet.

V případě samotného rozhodování pak asi nejtěžší část rozhodnutí spočívá v tom, že jako majitel firmy musíte jednak rozhodnou o přijetí či nepřijetí, a pak následně požadovat po daném členovi rodiny plnění stejných povinností, jaké by bylo požadováno od nečlena rodiny. Jenže jako rodič či příbuzný je chcete vidět růst a rozvíjet se, dodat jim lásku a podporu. Cítíte ten rozpor? A někdy dokonce může nastat chvíle, kdy bude pro firmu i pro dotyčného lepší, když firmu opustí – nebo do ní ani nenastoupí.

Když se vám to všechno dobře podaří, bude zaměstnání vašich dětí nebo příbuzných to nejlepší rozhodnutí, jaké jste pro svou firmu i pro svou rodinu mohli udělat. Když vaše děti ve firmě vyrostou a podaří se jim ji rozvinout, posune se tak vaše rodinné dědictví dál. A díky stabilitě a úspěchu vaší firmy získají i zaměstnanci firmy, kteří nejsou z vaší rodiny. Za špatné rozhodnutí však zaplatíte velkou cenu – poškodíte firmu a navíc nakonec i vztahy uvnitř rodiny.

Co tedy vlastně zvážit předtím, než do firmy přijmete své děti? Web familybusinessunited.com radí následující. Níže uvedená doporučení aplikujte spíše dříve než později.

Zapojte své děti dřív, udržujte je v kontaktu s firmou

Pokud uvažujete o zaměstnání svých potomků v rodinné firmě, co nejdříve je s firmou skutečně seznamte. A také s nimi průběžně pracujte na projektech, které ani nemusejí být pracovní, abyste viděli, jak spolu vzájemně fungujete. Může jít o jakýkoliv projekt, kde se zapojí do činností vaší rodinné firmy a jejího týmu. Zprvu to může vypadat trochu nuceně a strojeně, ale své vlastní děti tak můžete dobře poznat i po pracovní stránce. A to je pro jejich budoucí pozici ve vaší rodinné firmě důležité.

Jaká je kvalifikace vašich dětí? Nedělejte velké šéfy z čerstvých absolventů

Každý nový a začínající zaměstnanec by měl začít od „spodu“, tedy na určité poměrně základní pozici. Je zřejmé, že nezkušená osoba by neměla ihned získat manažerskou roli. Ostatně zde lze uvést i příklad Tomáše Bati a jeho syna, Tomáše Jr., který si ve své rodinné firmě musel projít řadou pozic od počátku a měl tudíž situaci možná daleko náročnější než jeho vrstevníci.

Při zaměstnávání dětí mějte na paměti, že je velmi podstatné naučit je dovednostem, které budou potřebovat v budoucnu, ať už při další práci pro firmu, pro její řízení či vlastnictví. Myslete v dlouhodobém horizontu. Pro vaše děti by měl být také důležitý pocit toho, že si danou pozici zasloužily. Pokud své děti dosadíte do pozice, pro kterou se nehodí a kterou nezvládnou, poškozujete nejenom svoji firmu (a případné ostatní společníky), ale velmi silně také vaše děti. Jestliže si manažerský nástupce nezíská respekt svých kolegů ve firmě, lze si jen velmi těžko představit, že ji zvládne dlouhodobě úspěšně řídit.

V druhém díle tohoto článku si představíme další doporučení, která je nutné zvážit před zapojením vlastních dětí do rodinné firmy.


vzit-do-firmy-vlastni-deti-nebo-radeji-ne-1-cast

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).

vzit-do-firmy-vlastni-deti-nebo-radeji-ne-1-cast

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.