MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

WALTON FAMILY GOVERNANCE – systém řízení rodiny jedné z nejbohatších rodin na světě

12.12.2023 —


Zakladatel Walmartu Samuel Moore Walton, známý jako Sam Walton, byl americký podnikatel z Arkansasu, který poměrně dynamicky vytvořil největší americký řetězec maloobchodních prodejen. Často se zmiňuje jeho obchodní strategie, kdy neotevíral své obchody ve velkých městech, ale naopak v menších, aby navázal klíčové vztahy s lokálními prodejci a snažil se co nejvíce snižovat ceny. Zesnulý patriarcha vybudoval rodinné podnikání na diskontní kultuře, která v minulosti pomáhala zvyšovat hodnotu jejich akcií v době recese. V současné době má Walmart hned několik prvenství na světě: největší maloobchodní řetězec, největší soukromý zaměstnavatel, jedna z největších obchodních společností z hlediska ročních tržeb. Nás však zajímá, jak Sam Walton, resp. jeho potomci přistupují k systému řízení rodiny (tzv. Family Business Governance).  

Rodina Waltonů vlastní necelou polovinu akcií Walmartu, a to prostřednictvím své holdingové společnosti Walton Enterprises. Z hlediska systému řízení rodiny (tzv. Family Business Governance) má společnost Walmart zavedenu řadu opatření v oblastech správy a řízení, aby zajistila, že představenstvo bude jednat vždy nezávisle na managementu. Toto tvrzení lze podpořit i prohlášením syna zakladatele, Roba Waltona, který svého času uvedl:

 „Jednou z nejdůležitějších povinností členů představenstva je dlouhodobé plánování nástupnictví. Trávíme mnoho času plánováním kontinuity, a to jak na úrovni vlastnické, tak manažerské.“

Základy plánování nástupnictví však položil sám zakladatel Walmartu. Sam Walton zvolil vlastnickou strategii, jejímž primárním cílem bylo udržet rodinnou firmu po několik generací. Ve své knize (Made in America) popsal kontrolu rodiny nad akciemi Walmartu a svým dědicům vyslal jako rodinný odkaz jasný signál, že se mají primárně považovat za správce vybudovaného rodinného majetku. V návaznosti na tuto strategii Walton zmínil: 

„Některé rodiny prodávají své akcie po troškách, aby si žily na vysoké noze a pak „bum“, někdo je převezme a všechno jde do háje.“ 

Nejmladší syn zakladatele, Jim Walton, hraje významnou roli ve vedení společnosti. Je známý svou snahou o zachování odkazu svého otce. Jim zastává roli správce rodinného majetku a současně má na starosti, aby společnost nadále prosperovala. Z pohledu akcionářů je Jimova role zásadní pro udržení kontroly rodiny nad společností Walmart. Nadto je známý svými filantropickými aktivitami. Je zakladatelem Walton Family Foundation, která podporuje iniciativy zaměřené na zlepšení úrovně vzdělání ve školách. 

Rodina Waltonů je ukázkovým příkladem úspěšného systému řízení podnikatelské rodiny. Rodina má aktivní správní radu, rodinnou radu a další řídící struktury, které jim pomáhají přijímat informovaná rozhodnutí.

Níže můžeme nastínit několik klíčových prvků, které zavedli a kontinuálně udržují: 

Plánování nástupnictví zahrnuje mnoho aspektů a záleží na mnoha faktorech konkrétní podnikatelské rodiny. Zde více než kde jinde platí, že se nedá zobecňovat. Na příkladu rodiny Waltonů lze demonstrovat systém řízení rodiny v případě rozsáhlé správy majetkových aktiv při současném zapojení více generací členů podnikatelské rodiny. Určité principy jsou však stejné, a to bez ohledu na rozsah spravovaného majetku. Například je zřejmé, že šance na úspěšné nástupnictví se zvýší, pokud zakladatel a vlastník rodinné firmy přijme jasnou strategii plánování nástupnictví (vč. vhodně zvolené vlastnické strategie) a tuto včas členům podnikatelské rodiny sdělí. Zakladatel Walmartu například zdůrazňoval rodinné hodnoty a rodinný odkaz. 

Použité citace a zdroje:

https://fastercapital.com/content/Walton-Family-Governance–Jim-Walton-s-Role-as-a-Steward.html#Introduction-to-Walton-Family-Governance

https://familybusinessmagazine.com/key-choices-be-made-planning-starts


walton-family-governance-system-rizeni-rodiny-jedne-z-nejbohatsich-rodin-na-svete

Zuzana Carbolová

Zuzana Carbolová je právník s orientací na privátní klientelu. Praktické zkušenosti má s vedením a řízením family office, kde se věnuje nástupnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu a zachování bohatství pro současné i budoucí generace podnikatelských rodin. Podílí se rovněž na přípravě systému tzv. family business governance, včetně vytváření rodinných ústav. Ve své právní praxi se zaměřuje na soukromé právo, zejména na oblasti práva rodinného, dědického a správy cizího majetku.