MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Začátek konce rodiny GUCCI – čemu se vyvarovat v začátcích budování rodinného podnikání?

8.7.2024 — ,


Rodina Gucci je nechvalně známá častými soudními spory, daňovými úniky, udáními v rodině, a dokonce i nájemnou vraždou. Tyto události se odehrály až v 70. letech poté, co nastoupila do podniku třetí generace. Právě ta stála u konce rodiny Gucci ve firmě stejného jména. Jako by došlo k naplnění známého a v mnoha jazycích tradovaného rčení: „Shirtsleeves to shirtsleeves in three generations.” 

V tomto článku se blíže zaměříme na druhou generaci (resp. děti Guccia Gucci, konkrétně 4 syny a 1 dceru). Představíme vztahy mezi sourozenci, jejich povahy a osudy. Zaměříme se na první spory a proces předávání moci. Inspirací nám byl web Vogue, který sleduje historii podniku GUCCI. Dále web Treemily zaměřující se na tvorbu rodokmenů.

POTOMCI ZAKLADATELE RODINNÉHO PODNIKÁNÍ

UGO GUCCI (1899)

Guccio se stal adoptivním otcem Uga poté, co si vzal jeho matku Aidu Calvelli. Ve 20. letech se zapojil do rodinného podniku. 

Co se týče povahy Uga, zdroje se rozcházejí. Dle jedné byl Ugo surovec s pistolí u pasu, měl rád ženy a hazard. V další verzi se účastnil fašistického Pochodu na Řím. 

Veškeré prameny se shodují v jedné události. Po smrti Guccia nezdědil Ugo vůbec nic. Zdroje nabízejí dvě vysvětlení. Za prvé, Guccio se rozhodl nezařadit Uga do závěti ještě před svou smrtí. V druhé verzi se zbývající tři bratři postarali o to, aby Ugo odešel s prázdnou. 

GRIMALDA GUCCI (1903)

Jediná dcera byla v závěti vědomě opomenuta. Na webu magazínu NewYork v sekci Vulture je příběh jediné dcery vykreslen takto: i přes dlouholetou práci ve firmě zdědila Grimalda jen nějaké pozemky a malý finanční obnos. 

„Nikde to nebylo psáno, ale můj otec mi řekl, že žádná žena nemůže být obchodním partnerem v Gucci.‘ – Roberto Gucci pro Culture

ALDO GUCCI (1905 – 1990)

Prvorozený syn Guccia, který pomáhal v obchodě už od ranného dospívání. Zasloužil se o rozšíření poboček po celém světě. Přední pozici zastával ve firmě celých 33 let. 

VASCO GUCCI (1907 – 1974)

Vasco se věnoval výrobě a designu zboží Gucci. Spolu s bratry pomáhal otevírat podniky v dalších zemích. Po jeho smrti připadl třetinový podíl ve firmě jeho ženě Marii. Ta se však rozhodla ho prodat zbývajícím bratrům, Aldovi a Rodolfovi.

RODOLFO GUCCI (1912 – 1983)

Nejmladší z bratrů začal svou kariéru netradičně. Stal se hercem s uměleckým jménem Maurizio d‘Ancora. Na natáčení poznal i svou budoucí ženu. V roce 1948 se jim narodil syn Maurizio. V této době se Rodolfo vrátil k rodinnému podnikání. Po smrti svého otce (1953) pomáhal bratrům v zakládání nových poboček ve Spojených státech. V GUCCI působil do konce života.

PRO KREJCAR NEZNÁ BRATRA

Pro přehlednost nyní shrneme okolnosti prvního předávání moci v GUCCI.

Guccio Gucci umírá 2. ledna roku 1953. Firma je rozdělena mezi tři z jeho pěti dětí. Jediná dcera Grimalda je vynechána záměrně. Prohrává „souboj“ se svými bratry a do konce života je mimo rodinnou firmu. Stejně tak nevlastní bratr Ugo, který byl v závěti opomenut, resp. někde se nabízí vysvětlení, že byl o podíl připraven svými bratry.

Aldo, Vasco a Rodolfo získávají každý jednu třetinu firmy. V prosinci roku 1952 společně zakládají pobočku v New Yorku. O několik týdnů později, po smrti jejich otce, se Aldo dostává do vedení celé firmy. Vasco řídí část podniku ve Florencii a Rodolfo má na starost Milano. Nové pobočky vznikají v Tokiu, Paříži i Londýně. V 60. letech se značka stává „statusovým symbolem“ a prestiž GUCCI raketově stoupá.

„…máme mezi sebou vášnivé rozepře. Takové, které končí polibkem.“ – dodává Aldo Gucci v rozhovoru pro NewYork Times

Vasco Gucci umírá ve věku 67 let a jeho manželka prodává třetinový podíl GUCCI jeho dvěma bratrům. V polovině 70. let Aldo Gucci vlastní 40 % podniku, každému ze svých tří synů svěřil 3,3 %Rodolfo má v rukou 50 % firmy a stává se tak většinovým držitelem všech akcií. Přesto si Aldo udržel své místo ve vedení společnosti a další roky udržoval vysoký profit GUCCI.

Synové Alda (Giorgio, Paolo, Roberto) se v otázce dělení podílu netajili svým rozhořčením. Dle jejich názoru se strýc nezasloužil o růst firmy tak jako ostatní a měl by tedy část podílu dát někomu z nich. Při absenci jasných pravidel tak došlo k rozmělnění vlastnictví. 

Zde příběh rodiny Gucci opustíme. Zapojení třetí generace do GUCCI se věnuje navazující článek.

ZÁVĚREM K ZAMYŠLENÍ

Krátké zamyšlení v rámci procesu předávání podílů / majetkových aktiv rodiny Gucci.

  1. Sám Guccio Gucci se příliš nestaral o rodinný odkaz, který zanechá svým dětem. V ideálním případě má rodinný odkaz (tzv. „family legacy“) rodinu stmelit, dát firmě i rodině jasný cíl a závazek do budoucna. Guccio štval své syny proti sobě a umožnil tak podhoubí dalších sporů a konfliktních situací v rodině. 
  2. O rodinný odkaz je třeba se starat. Je nutné ho udržovat a důsledně předávat novým generacím (např. prostřednictvím systému tzv. Family Business Governance a aktivním zapojením rodinné rady). Hnacím motorem podniku GUCCI byli v šedesátých letech tři padesátiletí muži, kteří se scházeli jednou za měsíc. Nepustili mezi sebe ani své děti. Ačkoliv by se navzájem mohli mezigeneračně obohatit a posílit tak mezigenerační majetkovkou kontinuitu. 
  3. V rodinně GUCCI nebyla přijata žádná pravidla pro plánování nástupnictví

Jak uvidíte v navazujícím článku, absence rodinného odkazu, organizace a pravidel měla své důsledky. To, co třetí generace přijala jako odkaz svých předků, skončí nejednou životní i finanční tragédií.

Použité citace a zdroje:

https://time.com/6122130/house-of-gucci-true-story/

https://www.theguardian.com/fashion/2016/jul/24/the-gucci-wife-and-the-hitman-fashions-darkest-tale

https://www.vogue.com/article/everything-you-need-to-know-about-the-house-of-gucci-before-watching-house-of-gucci?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0d7ViQoZch8oE7MxfwdfULC-xZE7pVHBZszFE1fALS_eiPKrGvmqOnYck_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw


zacatek-konce-rodiny-gucci-cemu-se-vyvarovat-v-zacatcich-budovani-rodinneho-podnikani

Rebeka Vlčanová

Rebeka Vlčanová je studentkou politologie na Filozofické fakultě UK. Zajímá se o proměny režimů a rozložení moci ve státě. Ve volných chvílích se věnuje procesům v rodinných firmách, které se od těch korporátních mnohdy příliš neliší.

zacatek-konce-rodiny-gucci-cemu-se-vyvarovat-v-zacatcich-budovani-rodinneho-podnikani

Zuzana Carbolová

Zuzana Carbolová je právník s orientací na privátní klientelu. Praktické zkušenosti má s vedením a řízením family office, kde se věnuje nástupnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu a zachování bohatství pro současné i budoucí generace podnikatelských rodin. Podílí se rovněž na přípravě systému tzv. family business governance, včetně vytváření rodinných ústav. Ve své právní praxi se zaměřuje na soukromé právo, zejména na oblasti práva rodinného, dědického a správy cizího majetku.