MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Ženy ve vedení: Výhoda pro rodinné firmy

7.11.2016 —


Zajímavá studie s tímto názvem provedená společností Ernst & Young poukazuje na rozdílný přístup rodinných firem k obsazování nejvyšších postů a shrnuje rysy charakteristické pro větší podíl žen na vedení společnosti.

Výzkum, založený na výsledcích z 525 největších rodinných firem na světě, ukazuje, že ženy v rodinných firmách postupují v hierarchii rychleji a dále než ženy v jiných typech společností. V průměru je v rodinných firmách ve vrcholném managementu pět žen a čtyři ženy jsou na nejvyšší vedoucí pozice připravovány. V nejvyšším managementu má alespoň jednu ženu 55 % dotázaných společností. Představa ženy na pozici generálního ředitele je přijatelná pro 70 % firem, pro 30 % dokonce velmi reálná. Co se týče představenstva, tvoří ženy celkově 16 % všech členů (což je v průměru více než jedna žena na společnost) a v 8 % případů je jich v představenstvu dokonce polovina. V porovnání s ostatními typy společností je podíl žen v těch rodinných výrazně vyšší.

Již více studií poukázalo na fakt, že mít na nejvyšších postech společnosti ženy je v mnoha ohledech prospěšné, a právě rodinné firmy (v nichž se zapojení něžného pohlaví zdaleka netýká jen členek rodiny, jejichž podíl je oproti ostatním jen zhruba čtvrtinový) by podle názoru citovaného výzkumu mohly ukázat cestu i těm ostatním a pomoci jim s úkolem, jak do svého čela ženy zapojit.

Studie načrtává jednoduchý vzorec: příklad v ženách na vyšších postech + dlouhodobé myšlení + inkluzivní prostředí = ženy ve vedení.

Role model aneb exempla trahunt

Rodinné firmy nabízejí vynikající prostředí pro postup žen do nejvyšších funkcí – fakt, že vidí jednu z nich ve vedoucí pozici, inspiruje ostatní ženy ke snaze o vlastní růst v rámci společnosti. Rovněž členky rodiny jsou více motivovány. Za poslední tři roky vzrostl zájem rodinných příslušnic o účast na činnosti společnosti o 41 %.

A funguje to i naopak, čím více žen ve vrcholném managementu působí, tím spíše si společnosti na postu generálního ředitele dovedou představit ženu a mají zájem na výchově dalších pro řídící pozice. Nejde jen o planá konstatování, respondenti, kteří se ve studii vyjádřili v tomto duchu, již začali podnikat konkrétní kroky k uskutečnění tohoto cíle.

Zaměření na dlouhodobou udržitelnost a růst

Soustředit se na udržitelnost je rodinným firmám vlastní – považují podnikání za odkaz, jenž má být zanechán dalším generacím. S tím souvisí i průměrná délka funkčního období generálního ředitele rodinné firmy, která je více než trojnásobná oproti jiným typům společností.

S časem rovněž mizí i předsudky vůči (nejen) ženám a dlouhodobá zkušenost rodinných firem dokazuje, že omezování na základě pohlaví nedává smysl. Studie prokazuje, že o čím starší společnost se jedná, tím je zapojení žen intenzivnější. Totéž platí o velikosti společnosti – ukazuje se, že jak společnost roste, roste i její zájem na angažmá žen na nejvyšších postech a rovněž na dostatku kvalifikovaných žen, z nichž je možné v budoucnu kandidátky na tato místa vybírat.

Data dále ukazují, že více žen ve vrcholném managementu vede k vyšším růstovým cílům. Sečteno a podtrženo, rodinný business za účasti více žen klade důraz na dlouhodobý růst a udržitelnost podnikání spíše než na krátkodobé výkony.

Inkluzivní prostředí, které ženám prospívá

Rodinné firmy jsou založeny na vztazích mezi členy rodiny, stavějí na hodnotách, které rodinu stmelují. Rozmanitost ve vedení, včetně té genderové, pozitivně působí na soudržnost členů společnosti a jejich pocit uspokojení. Pro úspěšné rodinné podnikání jsou typické tři aktivity, které podněcují účast žen ve vedení:

Velké rodinné firmy s dlouholetou tradicí představují celosvětově neopominutelnou ekonomickou sílu a ovlivňují trhy na všech úrovních. Zároveň často sázejí na účast žen ve svých řídících orgánech. Společnosti, které by chtěly těžit z výhod, které s sebou genderová rovnoprávnost nese, by je mohly napodobit v následujících třech krocích: 1) vytyčit jasnou cestu pro postup do vedoucích pozic za pomoci příkladů žen, které těchto pozic dosáhly, 2) následovat strategii dlouhodobého udržitelného rozvoje a 3) vytvořit soudržné prostředí soustředící se na lidi spíše než na krátkodobé finanční úspěchy. Účast schopných žen na vedení společnosti může přeci být příslibem mimořádných podnikatelských výsledků.


Olga Fojtíková

Olga Fojtíková je studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.