MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Jaké je tajemství soudržnosti největších světových rodinných firem?

2.1.2017 — ,


Už jste někdy přemýšleli, co je tím tajemstvím, díky němuž drží největší světové rodinné firmy pohromadě? Peter Englisch, partner společnosti Ernst and Young, se nad tím ve svém článku zamyslel a domnívá se, že našel odpověď. Je jí filantropie. Výzkumy provedené společností Ernst and Young a Kennesaw State University, které Englisch v článku komentuje, nabízejí statistické údaje, které toto tvrzení podporují. Podle jejich zkoumání se 81 % všech největších světových rodinných firem věnuje dobročinnosti, přičemž zhruba polovina spočívá v darech pro charitu a polovina ve službách pro komunitu. 47 % firem má vlastní dobročinnou nadaci a co se týče objemu darů, 37 % firem se chystá své příspěvky dokonce navýšit. V tomto ohledu lze vzpomenout například historii dynastie Rockefeller, a to zejména Johna D. Rockefellera a jeho syna Johna D. Rockefellera Jr., kteří patří k průkopníkům moderní filantropie.

Autor článku vytipoval tři způsoby, jak dobročinnost pomáhá držet firmy pohromadě:

  1. Demonstruje nejzákladnějších rodinné hodnoty.
  2. Umožňuje členům rodiny, kteří se nepodílejí přímo na podnikání, poskytnout firmě smysluplný přínos.
  3. V některých kulturách hraje významnou roli náboženství a dobročinnost je často důležitou součástí náboženské víry.

Rodinné hodnoty

V rodinných firmách, resp. podnikatelských rodinách, existuje určité napětí mezi obchodními cíli a rodinnými vztahy, potřebami a přáními. Někteří členové rodiny nemají právě silný vztah k podnikání „jejich“ firmy, cítí se však spojeni se základními hodnotami, které zastává daná firma i rodina a které se často projevují právě v dobročinnosti. Firma tím dává najevo, že jí záleží na světě, v němž působí, a hodlá přispět k jeho rozvoji. S tím se pak členové rodiny dokáží ztotožnit a je to pro ně další silné pojítko s firmou, které jim umožňuje společně fungovat pro delší období a někdy nově definovat společnou vizi své podnikatelské rodiny (skupiny).

Zapojení nové generace

Englisch zastává premisu, že stávající mladé (nové) generaci nezáleží toliko na vydělávání peněz, mnohem více usiluje především o férovost a rovnováhu mezi prací a životem. Pro mladé lidi by tak mohla být přitažlivá právě dobročinná stránka rodinného podnikání. V ní by se mohli realizovat a mnohdy i zaučit pro pozdější působení ve firmě. Zde je však samozřejmě nutno poznamenat, že takovýto přístup si mohou dovolit spíše větší společnosti, kde jim hospodářské výsledky umožní investovat část zisku a majetku rodiny právě do filantropie.

Sázka na rodinné nadace a impact investing

Rodinná nadace je podle Englische skvělou příležitostí pro členy rodinné firmy, jak se sejít při jiné příležitosti, než je podnikání. Jako příklad uvádí Rockefeller Foundation, která se také věnuje tzv. impact investing. Toto investování má za cíl jak tvorbu finančního zisku, tak určitý společenský nebo environmentální dopad. Znamená přínos jak pro investory, tak pro společnosti a na rozdíl od tradiční filantropie lze jeho výsledky změřit a monitorovat nebo zajistit jejich transparentnost. Nadací založených podnikatelskými rodinami je celá řada – jmenujme z dalších například Ferrero Foundation, Ford Foundation či Siepmann Foundation spravující společnost Aldi, ale zaměřující se také na charitu.

Proč tedy právě filantropie? Protože nově posouvá cíle a hodnoty rodinné firmy (ale i celé podnikatelské rodiny), vytváří prostor pro zapojení jejích dalších členů, představuje vazby a vnitřní soudržnost. A jak na ni? Zapojte členy rodiny, kteří se dané oblasti chtějí věnovat, využívejte možnost zakládání dobročinných nadací a případně spolupracujte s dalšími skupinami, kteří se filantropii a charitativní činnosti věnují, a zvažte impact investing.


jake-je-tajemstvi-soudrznosti-nejvetsich-svetovych-rodinnych-firem

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).

Olga Fojtíková

Olga Fojtíková je studentka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.