MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Lidé jsou loajální ke kultuře, ne ke strategii

13.5.2019 —


Díky spolupráci s Family Firm Institute, o které jsme Vás informovali v článku dříve, bychom Vám rádi doporučili další článek z webové publikace The Practitioner. Tentokrát se jedná o text Evy Wathén, který se zabývá důležitostí firemní kultury v rodinných firmách a upozorňuje na některé rozdíly ve firemních kulturách rodinných a nerodinných firem.

Kultura odráží zvyky, rutinu, tradice i nepsaná pravidla, která platí mezi lidmi, co spolu pracují. Proto jsou lidé primárně loajální ke kultuře, ne ke strategii. Úspěšná změna v jakékoli organizaci vyžaduje velkou pozornost organizační kultuře.

Jakou roli hraje firemní kultura právě v rodinných firmách, se dozvíte v samotném článku:


lide-jsou-loajalni-ke-kulture-ne-ke-strategii

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.