MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Nepřehlédnutelná role rodinných firem

20.6.2016 — ,


V článku Předání rodinného podniku je skutečně tvrdý oříšek jsme si představili první část článku Lekce vedení společnosti od úspěšných rodinných firem“ zveřejněném na webu Harvard Business Review. V tomto článku se seznámíme s další částí o významu rodinných firem.

Rodinné firmy – ať už rodinou vlastněné nebo i řízené – hrají ve světovém hospodářství naprosto zásadní roli. Celkem totiž tvoří asi 80 % všech podniků a jsou nejčastějším poskytovatelem dlouhodobého zaměstnání. Ve Spojených státech vytváří rodinné podniky asi 78 % nových pracovních míst. A rodinná firma se vůbec nemusí rovnat malá firma. Malých rodinných podniků je mnoho, ale například 100 z 250 největších firem Francie a Německa je pod alespoň částečnou kontrolou rodiny – nejčastěji rodina vlastní značnou část firmy. Rodina tak může ovlivňovat klíčová rozhodnutí, která se v těchto firmách přijímají. Obdobný vliv má konkrétní rodina dokonce v 60 % velkých korporací východní Asie a Latinské Ameriky.

Nové rodinné firmy se mohou učit od těch, které uspěly. Inspiraci mohou hledat především v oblastech managementu klíčových osob, rozvoje lídrů a zajištění bezproblémového nástupnictví. I když se i mezi největšími rodinnými firmami najdou některé, které jsou v těchto oblastech podprůměrné, většina z nich nám může sloužit jako model, ze kterého si můžeme vzít mnohá ponaučení. Nejúspěšnější rodinné firmy mají dobře nastavenou správu a řízení, uchovávají si svou tradici, pracují s talentovanými lidmi jak z rodiny, tak z vnějšku a při nástupnictví mají zavedený řádný proces.

Správa a řízení rodinné firmy

Relativně značná část manažerů, kteří do rodinných firem nastoupili z vnějšku, přiznává, že se obávali možných problémů v oblasti řízení. Báli se, že nebudou mít dostatek svobody a pravomocí, že nepůjde jen o byznys ale i o rodinné vztahy – což se projevuje především neracionálními rozhodnutími a obsazováním klíčových pozic rodinnými příslušníky, jakkoliv nejsou pro danou pozici vhodní.

Ukazuje se, že pro firmu je dobré, když v ní funguje nějaký poradní nebo dozorový orgán složený z odborníků. Mezi velkými firmami mívá taková skupina expertů v průměru kolem 9 členů. Jsou zde zastoupeni i rodinní příslušníci, jejich počet je nejvyšší v případě evropských rodinných firem, kde příslušníci rodiny tvoří téměř polovinu členů takového orgánu. V případě Asie a obou Amerik je počet členů, kteří jsou zároveň provázáni s rodinou, obvykle pod 30 %. Celkově ale můžeme říci, že jsou správa a řízení firmy od rodiny samotné relativně dobře odděleny. Ve velkých firmách se objevují i systémy obsazování těchto orgánů tak, že každá rodinná větev může vyslat svého zástupce jen tehdy, pokud už není zastoupena v top managementu. Obvykle jsou zde i nějaké požadavky na počet expertů, kteří nejsou s rodinou nijak spřízněni. Pro firmu je tedy nesmírně důležité, aby její řízení nebylo ničím zatížené a aby byla umožněna profesionální správa.

Rodinné firmy si více než jiné společnosti zakládají na tradicích a hodnotách, které firmu provázejí celou její historií. Další článek vycházející ze studie zveřejněné na webu Harvard Business Review, který Vám přineseme příští týden, se bude zabývat právě těmito tradicemi a hodnotami rodinných firem.


neprehlednutelna-role-rodinnych-firem

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.

neprehlednutelna-role-rodinnych-firem

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).