MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

The Henokiens

25.7.2016 —


Henokiens je mezinárodní asociace sdružující rodinné firmy s alespoň dvousetletou historií, která byla založena v roce 1981 z popudu tehdejšího předsedy představenstva firmy Marie Brizard, francouzského výrobce alkoholu. V dnešních dnech má tato organizace 46 členů.

Kromě osmi zástupců z Japonska pocházejí všechny zapojené rodinné firmy z Evropy, z kontinentu rodinných firem.

Dvousetletá historie však není jediným kritériem, které musí rodinná firma, která se chce do této asociace zapojit, splnit. Kritéria jsou čtyři:

  1. Nejméně 200 let nepřerušeného fungování
  2. Firma musí být vedena potomky zakladatele (alespoň jeden potomek musí být ve vedení firmy nebo být členem správní rady)
  3. Rodina musí firmu vlastnit nebo být alespoň majoritním akcionářem
  4. Firma musí být v dobré finanční situaci

Všechny zapojené firmy spojuje také stejná filosofie, která vychází z konceptu rodinné firmy a toho, že rodinné firmy jsou funkční alternativou nadnárodních korporací.

Název asociace byl odvozen od jména svého patrona, za kterého byl vybrán Henoch (či Enoch), biblická postava, jeden ze synů Kaina a tedy potomků Adama a Evy.

Členové asociace Henokiens se scházejí na každoročním generálním setkání, kde probírají své další směřování. První z těchto setkání proběhlo právě v roce 1981 ve francouzském Bordeaux. Poslední setkání v roce 2015 proběhlo v Itálii, odkud pochází nejvíce jejích členů.

Podíváme-li se na seznam členů The Henokiens, zjistíme, že členem s nejdelší firemní historií je japonský hotel Hoshi Ryokan, který je zároveň vůbec nejstarší rodinnou firmou na světě, jak jsme si již zmínili v článku 20 nejstarších rodinných firem. Hoshi Ryokan vznikl už v 8. stol. Ostatní firmy bychom našli v Itálii, Francii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Belgii a jednu také ve Velké Británii. Jako příklad firem, které jsou členy této prestižní organizace, si můžeme zmínit italského výrobce likérů Amarelli, belgickou firmu Pollet, která se specializuje na hygienické a čisticí prostředky nebo druhého největšího japonského výrobce sójové omáčky Yamasa Corporation.

Jak upozorňuje sama asociace na svých webových stránkách www.henokiens.com nejedná se o business klub. Jejich cílem není výměna služeb, ale myšlenek a zmíněných hodnot. Mezi aktivity této asociace patří také udělování ceny Leonardo da Vinci Prize. Tato cena je udělována těm nejlepším rodinným firmám, které však nemusí sami být členy asociace. V roce 2015 byla udělena firmě Bracco Imaginig S.p.A., která se přes 80 let pohybuje v oblasti zdravotnictví.

Jedním z poslání The Henokiens je také pomoc mladším rodinným firmám, aby své rodinné podnikání udržely a jednou se třeba staly dalším z členů. Právě proto vytvořila organizace jakousi příručku obsahující 51 bodů, které se snaží odpovědět na základní otázky ohledně předávání rodinné firmy mladší generaci. Snaží se odpovědět na otázku „Jak se stát jednoho dne jedním z The Henokiens?“.


the-henokiens

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.