MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Vzít do firmy vlastní děti… nebo raději ne? (2. část)

24.5.2017 — ,


prvním díle tohoto článku jsme si představili první dvě doporučení dle webu familybusinessunited.com, které by měl zvážit každý, kdo chce zapojit své potomky do rodinné firmy. Je nutné své děti udržovat v kontaktu s firmou mnohem dříve než dojde k samotnému zapojení do jejího chodu a nezapomínejme, že své místo ve firmě si musí zasloužit. V tomto díle se můžeme podívat na další důležité rady.

Jakou práci vaši děti vlastně chtějí?

Při vašem rozhodování by mělo být nějakým způsobem zohledněno také přání vašich dětí. Příliš často se stává, že se při obsazování pozic ve firmě touhy, zájmy a sny dítěte neberou v úvahu. To však nepovede k ničemu dobrému. Je velmi důležité s potomky v tomto ohledu dobře komunikovat. Zjistit, co je baví, co je zajímá a čemu se chtějí věnovat (a nejenom proto, aby potěšily vás).

Když mladé generaci dáte možnost ovlivnit to, co budou dělat, budou se cítit lépe. A takové příležitosti si také budou o to více vážit. Výhodu to má i pro vás, protože když zohledníte jejich přání a touhy, nebudou vás, v případě neúspěchu nebo komplikací, obviňovat z toho, že jste je k dané práci tak trochu přinutili. Ostatně také osoby, které jsou nadšené pro určitý projekt, baví je (a mají samozřejmě určité schopnosti a dovednosti), mají daleko větší šanci na úspěch.

Bude mít vaše rozhodnutí nějaký vliv na vlastnictví firmy v budoucnu?

Vědí vaše děti (i ostatní příbuzní), jak to bude s předáváním vlastnictví rodinné firmy? Budou ti, kdo pro firmu pracují, odměněni větším podílem v ní, případně budou mít více hlasovacích práv než sourozenci, kteří si budují kariéru mimo rodinnou firmu? Zodpovězení těchto otázek je na vás a na vaší rodině.

Vhodný dokument pro úpravu budoucích poměrů je rodinná ústava.

Takový dokument by měl být vytvořen ideálně za přispění více členů rodiny, jelikož je jeho cílem nastavit pravidla fungování systému rodiny, vaší firmy a vlastnictví rodinné firmy.

Zvládne to vaše firma? A zvládne to i vaše rodina?

Vaši zaměstnanci musí mít jasno v tom, že na vaše příbuzné, včetně dětí, budou kladeny stejně náročné požadavky jako na ně. Ovšem obdobné platí i uvnitř rodiny – sourozenci na sebe mohou žárlit. Musíte proto myslet na emoce zaměstnanců i příbuzných. Co je však naprosto stěžejní pro vás, je nutnost odlišit roli rodiče a šéfa firmy. Pracovní příležitosti ve vaší firmě – a vlastně i mimo ni – se budou objevovat stále. Váš vztah se synem nebo dcerou, ten máte jen jeden – a je na celý život. Určit si priority a jasně nastavit hranice je proto velmi zásadní. Proto je vhodné dobře plánovat a myslet dopředu. V tomto ohledu opět pomohou výše uvedená pravidla (pomáhající nastavit správná očekávání) a vhodně nastavené procesy.

Bude se k vašim dětem dostávat zpětná vazba na jejich výkony? A co když si nepovedou dobře?

Vaše děti by neměly mít nárok na zaměstnání v rodinné firmě jen kvůli tomu, že jste jejich rodič. Ostatně v některých velkých rodinných firmách je zaměstnání členů rodiny zcela zakázáno (př. Haniel).

Když už vaši potomci ve firmě zaměstnáni jsou, je klíčové aby dostávali pravidelnou a kvalitní zpětnou vazbu. Je třeba dbát na to, aby se sledovaly pouze pracovní výkony a bylo jasné, že role v rodině zde nemá význam (ač to může být těžké). Jako dobré řešení se může ukázat přidělení mentora (klidně i zvnějšku firmy nebo z nejvyššího vedení firmy), který bude mít dotyčného na starost a upozorní jej na potenciální místa ke zlepšení.

Výpověď vlastnímu dítěti se nedává lehce, myslete na to včas

Může se stát, a někdy to bude pro zdraví a rozvoj firmy podstatné, že bude nutno dát výpověď členovi rodiny. Může to být dost nepříjemné a bolestivé. I zde mohou pomoci dopředu jasně nastavená pravidla. Nastavte výkonová pravidla i to, jak k výpovědi může dojít. Samozřejmě i pak bude ukončení pracovního poměru s členem rodiny nepříjemné, ale již to nebude muset vést ke konfliktu, který bude náročné řešit.

Zároveň je v dané situaci nutné nabídnout danému členu rodiny pomoc při hledání jiného zaměstnání, při řešení dané situace. Zde nastupuje systém rodiny a principy, které jej řídí, a budete-li se jimi řídit, mohou Vám i danému členovi rodiny pomoci situaci dobře či alespoň lépe zvládnout.


vzit-do-firmy-vlastni-deti-nebo-radeji-ne-2-cast

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).

vzit-do-firmy-vlastni-deti-nebo-radeji-ne-2-cast

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.