MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Navázaní spolupráce s Centrem pro rodinné firmy

1.3.2017 —


reportáži z konference Rodinné firmy na rozcestí, která proběhla v prosinci na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze, jsme Vás informovali o zahájení činnosti Centra pro rodinné firmy na Fakultě podnikohospodářské stejné univerzity. Je nám potěšením Vás informovat o tom, že jsme se s tímto centrem domluvili na budoucí spolupráci.

Centrum pro rodinné firmy

Centrum pro rodinné firmy zahájilo svou činnost 12. prosince 2016 u příležitosti konání konference zabývající se problematikou rodinných firem. Jeho hlavním cílem je propojování rodinných firem s akademickou sférou a sférou veřejného prostoru za účelem posílení konkurence schopnosti českých rodinných firem.

Popudem k založení tohoto centra byla stále rostoucí důležitost rodinných firem ve střední a východní Evropě, která od 90. let 20. století neustále roste. S rostoucí důležitostí je nutné, aby existovaly také vědeckovýzkumná, poradenská a pedagogická činnost zabývající se touto problematikou.

Současné oblasti výzkumu Centra pro rodinné firmy pokrývají:

Centrum pro rodinné firmy aktivně spolupracuje s obdobnými centry na zahraničních univerzitách. Stejně tak jako o nový kurz v rámci Vysoké školy ekonomické v Praze, zabývající se tématikou rodinných firem, se o spuštění Centra pro rodinné firmy zasloužil Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., který je vedoucím katedry strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE a nově také vedoucím Centra pro rodinné firmy. Rodinné podnikání patří mezi jeho odborné specializace.Chcete-li se dozvědět více o výzkumné činnosti, pořádaných kurzech či možnosti poradenství pro rodinné firmy, navštivte webové stránky Centra pro rodinné firmy na odkazu: www.iem.vse.cz/crf.


navazani-spoluprace-s-centrem-pro-rodinne-firmy

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.