MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem: Správa rodinného majetku

28.3.2016 —


Vyjma dobré správy firmy samotné je nezbytné, aby rodina dokázala dobře spravovat i svůj ostatní majetek – např. investice realizované skrze investiční fondy a vklady v jiných společnostech. Proto je správa rodinného majetku samotnou oblastí zájmu rodinných firem plynoucí z článku Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem. Právě příjem z aktiv jako jsou vklady v jiných společnostech je hlavním zdrojem hotovosti a proto slouží k udržení rodinné harmonie.

Úspěch není samozřejmost a už vůbec není zaručen navždy – mnoho bohatých rodin po celém světě během finanční krize přišlo o značnou část majetku, někdy i o třetinu nebo více než polovinu! V jedné a té samé evropské zemi jeden rodinný investor ztratil pouhých 5 % majetku, zatímco jiná rodina přišla o 50 %. Přitom se obě rodiny zabývaly obchodem s nemovitostmi. Takový výrazný rozdíl dobře ilustruje a zdůrazňuje nutnost kvalitní péče o majetek. Bohatství, které rodinná firma generuje, je třeba obezřetně a profesionálně spravovat. Pro rozsáhlé bohatství je nejlepším řešením zřízení orgánu, který bude mít na starosti správu majetku jedné jediné rodiny. Může to být buď orgán stojící úplně mimo, ale také může jít o součást struktury rodinných orgánů a institucí. Společná správa majetku více rodin je vhodná jen tehdy, když rodina sama o sobě nemá tak rozsáhlý majetek, aby úspora z rozsahu vyvážila náklady na takovou profesionální správu.

Aby byla správa majetku úspěšná, jsou důležité především následující faktory:

1) správa musí být vysoce profesionální, s institucionalizovanými procesy a procedurami

2) kritéria pro investice musí být pevně daná, stejně tak musí být jasně stanoveny i podmínky, při kterých dojde k ukončení investice

3) velký důraz musí být kladen na řízení výkonnosti

4) velký důraz musí být kladen i na kvalitní řízení rizik, na jeho měření a monitorování

5) správa majetku zahrnuje i promyšlený talent management

Jedním ze základů, na kterém rodinné firmy staví svou pověst, je prosazování jistých hodnot, které se předávají z generace na generaci a jsou řekněme součástí ducha firmy. Jednou z cest, jak tyto hodnoty dalším generacím předávat je charitativní činnost. Právě ta je pátou oblastí zájmu rodinných firem, o které se zmíníme v příštím a posledním článku ze seriálu Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem.

Související články:

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem: Harmonické vztahy uvnitř rodiny

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem: Vlastnictví firmy

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem: Správa a podniková strategie


pet-oblasti-zajmu-trvalych-rodinnych-firem-sprava-rodinneho-majetku

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.