MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Tomáš Baťa: Zásady a odkaz dnešním podnikatelům

23.2.2017 — ,


Tomáši Baťovi se podařilo vybudovat velmi úspěšnou firmu, jejíž historii jsme si shrnuli v první článku této krátké série. V dalším článku jste se mohli dozvědět o pokrokovosti zakladatele, která se stala inspirací pro několik dalších generací nejen českých podnikatelů. Vybudovat takový podnik by se však nepodařilo bez dodržování jistých zásad. Právě zásady, kterými se Tomáš Baťa a jeho následovníci při vedení podniku řídili, můžeme považovat za odkaz této firmy v dnešní době.

Tomáš Baťa byl vždy přesvědčen o důležitosti dodržování jistých zásad a principů. Těmi nejdůležitějšími pro něj byly:

V dodržování vypsaných zásad šel rád svým spolupracovníkům příkladem. Stejně tak říkal, že je důležité jít příkladem dětem. Učit samostatnosti a pracovitosti byla dle jeho názoru ta nejlepší investice. Svým přístupem se mu dařilo probouzet v pracovnících nadšení. Nadšení však nestačí, disciplína je na prvním místě. Právě disciplína a sebekázeň umožňují další rozvoj.

Tomáš Baťa: „Ctnost a střídmost jsou cestou k vítězství.“

Vlastní rozvoj a neustálé vzdělávání hrálo v životě zakladatele firmy Baťa významnou roli. Byl si jistý, že je vždy možné se naučit více. Velmi oceňoval získávání znalostí od zkušenějších v konkrétních oborech. Za nejlepší školu života však považoval samotné zaměstnání. I proto se nechával sám zaměstnávat v zahraničních firmách, aby získal nové zkušenosti. Nekončící rozvoj podporoval i u všech zaměstnanců.

Právě díky zásadovosti se podařilo Tomáši Baťovi vybudovat podnik takové slávy a velikosti. V jistém smyslu vybudoval nový typ podnikatelské a společenské organizace. I když bývá jeho přílišné zasahování do osobních životů svých pracovníků mnohdy kritizováno, baťovské vedení podniku je dodnes inspirací.

Zakladatel této obuvnické firmy a jeho následovníci vždy kladli důraz na vliv podnikatelů v místě jejich působnosti, v určitém regionu. Právě toto téma je v dnešní době velmi aktuální ve spojení s rodinnými firmami. Inspiraci v ochotě investovat do regionu své působnosti můžeme hledat u rodině Baťů. Když je podpořen region, jsou podpořeny i jednotlivé obce a právě obce jsou základem státu.

Velmi pokrokově ve své době vnímal Tomáš Baťa také roli médií. V jeho době se jednalo o tisk a začínající rozhlas, ale odkaz důležitosti médií můžeme dnes vidět i v televizi či na internetu. Baťa říkal, že o úspěších a nových výrobcích je nutné informovat svět. I proto bývá firma Baťa považována za propagátora reklamy na našem území.

V mnoha ohledech moderního podnikání je dnes možné vidět odkaz Tomáše Bati a jeho firmy. Tomáš Baťa, ale i jeho následníci se stali vzorem moderního podnikatele, moderního lídra. V české společnosti můžeme stále vidět jejich duševní a manažersko-společenský odkaz.


tomas-bata-zasady-a-odkaz-dnesnim-podnikatelum

Stanislav Servus

Stanislav Servus je zakladatelem portálu majitelefirem.cz a advokát, který se ve své více než dvacetileté praxi zaměřuje na oblast správy a ochrany rodinného majetku, oblast korporátních projektů, M&A a vytváření společných podniků. Stanislav se též dlouhodobě věnuje problematice rodinných firem, jejich vedení i vlastnictví, mezigeneračnímu transferu kapitálu, tématu svěřenských fondů, dědického plánování, a systému tzv. family business governance (včetně vytváření rodinných ústav).

tomas-bata-zasady-a-odkaz-dnesnim-podnikatelum

Anna Puklová

Anna Puklová je redaktorkou a editorkou internetového portálu majitelefirem.cz od jeho vzniku. Vedle psaní článků se stará o tvorbu redakčního plánu a chod redakce. Má vystudovaný magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době dokončuje magisterský obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě.