MajiteleFirem.cz na Twitteru MajiteleFirem.cz na Facebooku MajiteleFirem.cz na Linkedin

Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem: Nadace a charita

4.4.2016 —


V seriálu Pět oblastí zájmu trvalých rodinných firem jsme si již představili oblast rodiny, vlastnické struktury, správy a podnikové strategie i správy rodinného majetku. Poslední oblastí je oblast nadační činnosti a charity, která podporuje nedílnou součást rodinného podnikání, kterou je důraz na hodnoty a jejich předávání z generace na generaci.

Charitativní činnost je důležitá. Poskytuje smysluplnou aktivitu členům rodiny, kteří nejsou aktivní v obchodní části rodinné firmy a kteří chtějí prosazovat rodinné hodnoty napříč generacemi. Sdílení bohatství je gesto společensky odpovědných lidí, které zároveň může pomoci i byznysu samotnému. Rodinné nadace představují značnou část veškeré světové filantropie. Jen ve Spojených státech představují 13 z 20 největších hráčů na tomto poli. Jednou z nich je i nadace Melindy a Billa Gatesových.

Peníze samy o sobě ještě nezaručují pozitivní dopad na společnost a komunity. Nejde tedy jen o finanční a provozní otázky – rodina musí najít shodu i na tom, jakým směrem své dobročinné aktivity směřovat. Jedině tak mohou být peníze využity efektivně a skutečně smysluplně. Důležité je také vždy nalézt shodu mezi starší a mladší generací. Některé rodiny tomuto problému čelí tak, že pro členy rodiny vyhradí určitý rozpočet, který každý může věnovat na projekt či na aktivitu, kterou pokládá za nejpřínosnější. Jiné rodiny zase pomáhají tím, že pomáhají řídit celou nadaci a také se účastní přímo dobrovolnických projektů a návštěv na místě, kde se pomáhá. Tento přístup je obzvláště účinnou cestou, jak pro společenskou odpovědnost nadchnout i mladé členy rodiny, kteří poté budou vnímat tuto oblast jako důležitou a samozřejmou. Budou se jí tak věnovat i v pozdějším životě a rodinné hodnoty a smysl pro solidaritu přetrvají a budou předány opět dál, do dalších generací.

Jak využít samotné peněžní zdroje? Je možné spolupracovat s neziskovými a nevládními organizacemi. Taková partnerství usnadňují sledování sociálních cílů té které rodiny. Prostředí, ve kterém se pohybujeme, je totiž velmi komplexní a právě tyto organizace mohou být velkým pomocníkem pro šíření dobra. Organizační a provozní otázky rodinné nadace mohou být leckdy už samy o sobě náročné. Obzvláště když je třeba implementovat projekty v neznámém prostředí, například v cizí zemi, je možnost spolehnout se na místní infrastrukturu a znalosti neziskové organizace naprostou nutností.

Dobročinnost musí být monitorovaná, aby mohla být efektivnější

Aby se dobročinné aktivity rozvíjely a neustále zdokonalovaly, musí být vášeň pro pomoc ostatním zkombinována s profesionalitou a důkladným hodnocením dopadů jednotlivých aktivit a projektů. Může to být náročné, ale bez toho to nejde. Přínosy i náklady musejí být co nejpřesněji změřeny, protože bez toho se nikdy nepodaří přerozdělit zdroje tak, aby pomoc byla co největší. Rodinné nadace by se měly, alespoň podle zkušenosti společnosti McKinsey, zaměřit hlavně na zlepšení rozhodovacích procesů a učení. Tyto dvě oblasti by se měly pravidelně hodnotit a monitorovat. Ke všem charitativním i společensky odpovědným a prospěšným aktivitám je třeba přistupovat s myšlením investora – vždycky nám jde o minimalizování nákladů a o důkladnou přípravu strategie, o dobré plánování, vyhodnocení a získání kvalitních a vzdělaných pracovníků.

Související články:

Pět oblastí trvalých rodinných firem

Pět oblastí trvalých rodinných firem: Harmonické vztahy uvnitř rodiny

Pět oblastí trvalých rodinných firem: Vlastnictví firmy

Pět oblastí trvalých rodinných firem: Správa a podniková strategie

Pět oblastí trvalých rodinných firem: Správa rodinného majetku


pet-oblasti-zajmu-trvalych-rodinnych-firem-nadace-a-charita

Jan Kubíček

Jan Kubíček je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajímá se o aplikovanou psychologii, interní komunikaci a podnikání. Texty pro internetový portál majitelefirem.cz zpracovává se zájmem, protože si uvědomuje, že se do podnikání mohou silně promítat osobní vztahy a problémy. Jan se též věnuje přípravě článků o soft skills na web pro manažery a navštěvuje setkávání profesionálů v oblasti interní komunikace.